Bosatlas? Wij hebben de Bosch-atlas

Bosatlas? Wij hebben de Bosch-atlas

De Bosch-Atlas

De Bosch-Atlas

De Bosch-Atlas

De Bosch-Atlas

de kern

Kennis delen in Bosch-atlassen

Wanneer je zoals Jan Willem Bosch sinds 1982  zo intensief aan het Zeeuwse land ontwerpt, dan doe je een veelheid aan ontdekkingen en bouw je een schat aan kennis op. Zeker wanneer je in die periode hebt mogen leren van en werken met bevlogen mensen die het Zeeuwse landschap op hun beurt van binnen en van buiten kenden. Mensen als Nico de Jonge en Harry Goossens waarvan het hele werkzame leven in het teken van het Zeeuwse Landschap stond.

Om die kennis niet verloren te laten gaan heeft Jan Willem Bosch, samen met onder meer Kees Bos, vanaf 2006 een drietal rijk geïllustreerde landschapsatlassen samengesteld:

  • Landschapsatlas van Walcheren; inspirerende sporen van tijd (2008). Inkijken Bestellen
  • Landschapsatlas van de Oosterschelde; spiegel van verleden, venster op de toekomst (2017). Inkijken Bestellen
  • Polders en Pleinen van het Landschapspark Borsele (2017). Bestellen

Deze atlassen zijn geschreven vanuit een fascinatie voor historische kaarten en een diepe nieuwsgierigheid naar het verleden, maar ook vanuit het perspectief van de ontwerper die beseft dat verandering de enige constante is, dat het landschap om ons heen geen statisch gegeven is maar continu in ontwikkeling is. Telkens past de mens zijn omgeving aan aan de wensen en technische mogelijkheden van zijn tijd. Het landschap van vandaag is daarmee het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling maar ook vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen.

Onthulling Bosch Atlas

Verdiepingsslag met toekomstwaarde

De opgave is niet om de veranderingen te stoppen, dat is een strijd die je op voorhand verliest. Verandering is inherent aan een levend landschap. De opgave is de ontwikkeling zodanig te geleiden dat kwaliteiten behouden blijven, knelpunten tot een oplossing worden gebracht en nieuwe kwaliteit wordt toegevoegd, en dat alles zodanig dat het landschap zijn verhaal kan blijven vertellen.

Ieder plan start vanuit een interpretatie van het heden. Interpretatie van het heden kan niet zonder kennis van het verleden. Door je in het verleden te verdiepen kijk je anders naar het heden en kom je wellicht tot een betere afweging voor de toekomstige ontwikkeling hiervan.

De Bosch-Atlassen helpen de lezer de verdiepingsslag sneller te maken.

Landschapsatlas Oosterschelde

“Een juweeltje. Met dit boek laten we zien wie we zijn en wat we hebben.”

– Kees Westrate, wethouder Borsele over de ‘Polders en Pleinen’. In: column PZC Zeeland Geboekt, 31 mei 2018

Ontstaan Hoedekenskerke 1850

project data

Titel: Bosch-Atlassen

Locatie: Zeeland, NL

Samenwerking: Kees Bos, Deltares, Imares/WUR, NIOZ/WUR

Looptijd: 2008, 2017

Type: publicatie

Prijs/publicatie: Landschapsatlas van Walcheren, inspirerende sporen van tijd (2008) - Landschapsatlas van de Oosterschelde, spiegel van verleden, venster op de toekomst (2017) - Polders en Pleinen van het Landschapspark Borsele (2017)

Beeldcredits: BoschSlabbers