De Grote Deltazoom; business as usual op het Haringvliet- Hollands Diep – Biesbosch

Werkatelier Zuidwestelijke Delta

Werkatelier Zuidwestelijke Delta

Werkatelier Zuidwestelijke Delta

Werkatelier Zuidwestelijke Delta

Werkatelier Zuidwestelijke Delta

De kern

De Grote Deltazoom; business as usual op het Haringvliet- Hollands Diep – Biesbosch

BoschSlabbers ondersteunt de planvorming voor de Zuidwestelijke Delta, een van de negen deelprogramma’s van het Nationaal Deltaprogramma. Steven Slabbers leidt de werkplaats, het bureau is back office. Als zodanig verricht het bureau ontwerpend onderzoek. Dit onderzoek is enerzijds gericht op het preciezer maken van de probleemstelling, anderzijds op het in beeld brengen van de mogelijke toekomsten van de Zuidwestelijke Delta. Dit varieert van het vervaardigen van kaarten die de complexiteit van de opgave inzichtelijk maken tot de uitwerking van de scenariostudie of het ontwikkelen van ‘bekkenpaspoorten’.

Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de ‘verbeelding’ voor het tonen van de kansen die de verschillende maatregelen bieden. Leidend thema voor de Zuidwestelijke Delta is ‘Safety first, quality too’. We zoeken naar maatregelen die de Zuidwestelijke Delta duurzaam veilig maken en de beschikbaarheid van zoetwater garanderen, maar tegelijkertijd die delta oneindig veel interessanter maken om in te wonen, te werken, te vertoeven en daarbij ecologische kwaliteit toevoegen.

Uitvoering tekening

Wensbeeld

Het wensbeeld beschrijft hoe het gebied er in 2100 uit zou kunnen zien. Het Haringvliet/Hollands Diep/Biesbosch heeft zich ontwikkeld tot de bruisende ‘voortuin’ van Rotterdam. Langs het water is de grote ‘Deltazoom’ ontstaan met nieuwe woon- en recreatievormen. Private partijen investeren hier volop in het landschap. Overal beleeft men de delta. Land en water zijn optimaal verweven. En er is sprake van een aaneengesloten natuurgebied van Voordelta tot Biesbosch, van zeehond tot bever.

Op de langere termijn moet de bergingscapaciteit worden vergroot. Dit kan door het verhogen van de dijken (superdijk) of door het vergroten van het bergingsoppervlak (dijk teruggelegd). Voor beiden maatregelen is het wensbeeld uitgewerkt.

Visie kaart
Visualisatie slikken

Project data

Titel: Werkatelier Zuidwestelijke Delta

Locatie: Voordelta - Haringvliet - Hollands Diep - Biesbosch, NL

Omvang: Zuidwestelijke Deltagebied

Opdrachtgevers: Delta-Atelier, IABR 2012, P. de Greef

Looptijd: 2011-2012

Type: Onderzoek, dijkverbetering, visie, wensbeeldvorming

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HO 11-25