De Renaissance van Borsele

De Renaissance van Borsele

Pleinen van Borsele

Pleinen van Borsele

Pleinen van Borsele

Pleinen van Borsele

de kern

Pleinen van Borsele

BoschSlabbers heeft expertise ontwikkeld voor de herinrichting van dorpspleinen. In 1994 heeft BoschSlabbers, in opdracht van het ministerie van VROM, het voorbeeldplan ‘De pleinen van Borsele’ uitgewerkt.

De gemeente Borsele omvat 15 kerkdorpen, ieder met zijn eigen dorpsplein. Voor een zestal pleinen zijn herinrichtingsplannen opgesteld welke inmiddels uitgevoerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn het plein van Baarland en het beroemde kerkplein van het renaissancedorp Borsele.

In 2000 heeft BoschSlabbers met ‘De pleinen van Borsele’ de Zeeuwse architectuurprijs gewonnen. Ook bracht Bosch Slabbers in samenwerking met de gemeente Borsele een atlas uit over het landschap en deze pleinen. Lees hier meer over deze rijk geïllustreerde atlassen.

Slotstraat Baarland
Kerkplein Borsele

Project data

Titel: Pleinen van Borssele

Locatie: Heinkenszand, 's-Heerenhoek, 's-Gravenpolder, Baarland, Borssele, 's-Heer Abtskerke, Lewedorp

Omvang: 15-20 pleinen, straten en parkjes

Opdrachtgever: Ministerie van VROM

Aannemer: Gemeente Borssele

Samenwerking: Gemeente Borssele, RDH

Looptijd: 1992-2012

Type: visie, masterplan, herinrichting, ontwerp, uitvoering

Prijs/publicatie: Zeeuwse Architectuurprijs 2000 / Polders en Pleinen van het Landschapspark Borsele (J.W. Bosch, Gemeente Borsele, 2018).

Beeldcredits: BoschSlabbers, Edwin Paree