Ruige natuur met rechte lijnen

Ruige natuur, rechte lijnen

Natuurgebied de Punt Ouddorp

Natuurgebied de Punt Ouddorp

Natuurgebied de Punt Ouddorp

Natuurgebied de Punt Ouddorp

de kern

Strategische ingrepen in eenvormig bos

Het huidige bos op De Punt was zwaar en eenvormig. Ruimtelijk weinig afwisselend en qua natuurbeleving weinig interessant. Maar wel vol potentie!

BoschSlabbers heeft op strategische plekken een ingreep gedaan om zo meer helderheid in de Punt te verkrijgen. Denk aan het transformeren van het bestaande bos in een belevingsbos, het uitgraven van bunkercomplex, het graven van een waterpartij en de aanleg van een bloemendijk.

de opgave

Cultuurhistorie en beleving

De Punt is ontstaan na afsluiting van de Grevelingen in 1971. Toen het getij verdween, werden door de wind stuifduintjes gevormd en ontstond er een nieuw duingebied.
In 1974 is de Punt van Goeree heringericht als een recreatie- en natuurgebied met bezoekerscentrum en parkeerplaatsen. Er is een groot bos aangeplant en in de 80-er jaren werden er 5 duinmeertjes gegraven. Nadien is aan deze aanleg nauwelijks meer iets gewijzigd, alleen de natuur heeft zijn werk gedaan.

Provincie Zuid-Holland heeft BoschSlabbers de opdracht gegeven om een ontwerp voor dit recreatiegebied te maken. Hierbij ligt de nadruk op versterking van cultuurhistorie en natuurbeleving.

De aanpak

Zintuigen én ecologie prikkelen

Het bos wordt recreatief en ecologisch interessanter. Het gaat de zintuigen prikkelen, er zal meer te beleven zijn, het gaat de bezoeker meer bieden. De natuur wordt omgevormd tot beleefbare natuur, natuur voor mens én ecologie.

Uitgangspunt is dat ca. zes hectare van het bos wordt heringericht waarbij open water, gedifferentieerder bos en open weide ontstaan. Het gehele gebied wordt beter ontsloten en beleefbaar gemaakt, waarbij een zonering van het recreatief gebruik en afscherming van kwetsbare gebieden is gerealiseerd.

Door het graven van de nieuwe waterpartij komt er een substantiële hoeveelheid grond vrij. Deze grond is gebruikt om één van de belangrijkste lijnen, de bloemendijk, vorm te geven. Door de komst van de waterpartij ontstaat een ecologisch interessant gebied, een dunne zoetwaterlens op brak grondwater.

Middels een concrete inrichtingsschets is het plan verder uitwerkt. De Punt is als geheel aantrekkelijker gemaakt uit het oogpunt van bosbeleving (natuur en recreatie) en kan daarbij meer dan voorheen aan de huidige recreatieve wensen voldoen.

Interessant detail

Uitgegraven bunkercomplex

Op de Punt werd door de Duitsers in WOII een zwaar infanterie steunpunt gebouwd. Deze locatie was strategisch van zeer groot belang, want vanaf daar bestreken de kanonnen de ingang van de Grevelingen tussen Goeree en Schouwen.  Het bunkercomplex, Widerstandsnest 220 H (de Punt), bestaat nu uit 15 bunkers die je kunt bezoeken. De bunkers zijn uitgegraven, verbonden middels een bunkerroute en er zijn uitgebreide informatiepanelen geplaatst.  Op Bunkerdag en Monumentendag vinden er rondleidingen plaats. Schrik niet als je een Duitse soldaat tegenkomt!

Bijzondere natuur

Op de hoger gelegen gebieden op De Punt groeien planten zoals Wilgenroosjes, Heelblaadjes, Rolklaver en Koninginnekruid. De struiken die hier voorkomen zijn Duindoorn, Vlier, Braam, Liguster en Kardinaalmuts.
Diverse watervogels komen drinken, voedsel zoeken en broeden in het gebied. Er zijn kijkschermen om de vogels te kunnen bekijken, en ook is er in het bos een observatiehut die uitkijkt over het Slik de Kil en de Preekhilpolder. Aan de oostelijke kant is een strand aangelegd voor oeverrecreatie.

project data

Titel: Terreininrichting natuur- en recreatiegebied De Punt

Locatie: Brouwersdam-noord, Ouddorp, NL

Omvang: 160 ha

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Samenwerking: Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen

Looptijd: 2011-2014

Type: Visie, inrichtingsplan, uitvoeringsbegeleiding

Beeldcredits: BoschSlabbers, Jeroen Musch

Projectcode: HT 11-01