Voortbouwen op dorps DNA

Dorps DNA Noord-Holland

Dorps DNA Noord-Holland

Dorps DNA Noord-Holland

Dorps DNA Noord-Holland

Dorps DNA Noord-Holland

de kern

Dorps DNA Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is rijk aan dorpen die dobberen in het open polderland. De ontwikkeling van de dorpen is één van de thema’s in de structuurvisie 2040.

BoschSlabbers is gevraagd voor drie dorpen een voorbeelduitwerking te maken. Die moet laten zien hoe je vanuit een concept tot een programma kunt komen. En hoe de ontwikkeling kan reageren op de specifieke kenmerken van het dorp en daarmee nieuwe kwaliteit aan het dorp kan toevoegen.

Hauwert

Voor het lintdorp Hauwert zijn de mogelijkheden onderzocht om in het lint bebouwing toe te voegen, met behoud van de harmonica aan doorzichten.

Ursem

Ursem is gesticht aan de Westfriese Omringdijk maar is later wijksgewijs de polder ingegroeid. De eerst toegevoegde wijkjes waren nog verbonden met de dorpskern en geënt op de landschappelijke structuur. De latere wijken zijn strakker verkaveld met weinig collectieve kwaliteiten. Ze keren hun rug naar het landschap. De ontwikkelingsstrategie is gericht op spinnen van een nieuwe groenblauwe draad die het dorp aan haar dorpsomgeving koppelt. Aan de randen maken bebouwingsstroken met collectieve boomweiden nieuwe voorkanten naar het landschap.

Egmond-binnen

Egmond-binnen is ontstaan in het tijdperk van heren en monniken. Aan de doorgaande weg, op enige afstand van de duinvoet. Tegenwoordig voert de westelijke randweg langs achterkanten en geluidschermen. Zonder dat het enige informatie over het dorp zelf verschaft. Het dorp is van de duinvoet afgesneden. Met het ontwikkelen van ‘linten naar zee’, lommerrijke villa’s naast meer bescheiden tuinderswoningen, wordt deze relatie hersteld. Met de ontwikkeling van nieuwe buitens worden de dorpsentrees prominenter gemaakt.

project data

Titel: Dorps DNA Noord-Holland

Locatie: Noord-Holland

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Type: Ontwerpend onderzoek, voorbeelduitwerking, ontwikkelingsstrategie

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: