Lochemse Erven inzichtelijk geëvalueerd

Nieuwe Erven van Lochem

Nieuwe Erven van Lochem

Nieuwe Erven van Lochem

Nieuwe Erven van Lochem

Nieuwe Erven van Lochem

de kern

Onderzoek naar FAB-regeling

Er heerst ontevredenheid over de reeds uitgevoerde nieuwe erven in het landelijk gebied van Lochem. Deze eerste voorbeelden kennen meestal niet de ruimtelijke kwaliteit die nagestreefd wordt met de regeling Functieverandering Agrarische Bebouwing (FAB).

Uit het onderzoek van BoschSlabbers naar de FAB-regeling in Lochem blijkt echter dat het beleid van de gemeente Lochem, sinds de invoering van de regeling in 2006, is verbeterd. Verwacht wordt daarom dat deze nieuwere plannen minder weerstand zullen oproepen.

Dit neemt niet weg dat op sommige punten nog een behoorlijke winst gehaald kan worden in Lochem. Het rapport geeft aan waar de verbeterpunten zitten op het gebied van ruimtelijk ontwerp, beleid en proces. Dit om ervoor te zorgen dat de plannen die in de toekomst ontwikkeld worden in Lochem en de rest van Nederland, wel bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Project data

Titel: Nieuwe Erven van Lochem

Locatie: Gemeente Lochem

Omvang: 31 erven

Opdrachtgever: Provincie Gelderland en Gemeente Lochem

Looptijd: 2009-2010

Type: visie, onderzoek, evaluatie, ontwerp

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: AO 09-01