Dichter bij zee kun je niet wonen

Dichter bij zee kun je niet wonen

Duinpark Monster

Duinpark Monster

Duinpark Monster

Duinpark Monster

de kern

Dichter bij zee kun je niet wonen

Aan de voet van het Kapittelduin bij Monster ligt, tussen Slaperdijk en Haagweg, een smalle, langgerekte polder. Tot voor kort stonden hier kassen, nu ligt er een kale plaat, in afwachting van de herontwikkeling tot woongebied. BPD brengt hier 220 woningen tot ontwikkeling.

BoschSlabbers ontwierp een natuurlijk duinlandschap waarbinnen deze woningen worden ontwikkeld. Hier woont men straks in de duinen, op steenworp afstand van de vloedlijn.

Hierbij wordt een aaneengesloten en natuurlijk duinlandschap ontwikkeld waar het beeld van het duin domineert en de woningen met alles wat daarbij hoort (parkeren, ontsluiting) ondergeschikt aanwezig zijn. De natuurpotenties zijn hierbij optimaal benut, zowel haaks op als evenwijdig aan de kust. Het gebied is ingericht als openbaar gebied dat ook voor mensen die er niet wonen van meerwaarde is. De structuren van Monster lopen door in het plan.

Schets vrijstaande woning Duinpark Monster
De aanpak

Spelen met de hoogte van de duinen

Om het beeld van een aaneengesloten duingebied te kunnen realiseren wordt een groot deel van de woningplattegronden, als ook al het parkeren, onder het golvende duinlandschap gerealiseerd. De parkeergarage en de begane grond worden op het niveau van het huidige maaiveld aangelegd en vervolgens aangeduind. Ieder woning krijgt 3 vormen van privé buitenruimte: de verdiepte patio (op het niveau van het oorspronkelijke maaiveld), de duintuin (op niveau van het opgetilde maaiveld) en het panoramaterras (op de verdieping).

Concept vergelijking Duinpark Monster
Plattegrond Duinpark Monster
Interessant Inzicht

De ijsvogel woont in de duinbeek

Het nieuwe duin versterkt de ecologische relatie haaks op de kust, daartoe is ook het centrale deel van het plangebied vrij van bebouwing gelaten.

Minstens zo interessant is de ecologische verbinding parallel aan de kust. Langs de Haagweg is een natuurlijk slingerende duinbeek ontwikkeld. Deze vangt het schone kwelwater dat vanuit het hogere kustduin op het gebied afstroomt op, houdt dit water zo lang mogelijk in het gebied zelf vast om vervolgens een natte duinvallei meer noordelijk in het Solleveld te voeden.

Deze duinbeek versterkt de beleving vanaf de Haagweg, schept afstand tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe ontwikkeling en voegt eigenheid aan het nieuwe woon- en natuurpark toe. De beek voegt ook een bijzonder natuurlijk milieu toe, het stromend water met daarin ook vissen biedt in combinatie met plaatselijk steile zandige oevers een perfect leefgebied voor oeverzwaluw en ijsvogel. De toevoeging van de beek maakt ook dat er minder zand van elders hoeft te worden aangevoerd om het gehele gebied te verduinen.

Sfeerbeeld ecozone
Plankaart Duinpark Monster

project data

Titel: Duinpark Monster

Locatie: Monster, NL

Omvang: 18 ha

Opdrachtgever: BPD

Samenwerking: GP Architecten

Looptijd: 2017-2018

Type: Stedenbouwkundig plan, beplantingsplan

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: BS-P 18-01