Boeren, burgers en buitenlui

Boeren, burgers en buitenlui

Offem Zuid Noordwijk

Offem Zuid Noordwijk

Offem Zuid Noordwijk

Offem Zuid Noordwijk

de kern

Wonen op de overgang van wal naar vlakte, van dorp naar landschap

Noordwijk is gebouwd op oude duingrond, ligt op de binnenste strandwal. De Voorstraat is de oude verbindingsweg over de strandwal waaraan naast de dorpskern ook voorname landgoederen en buitenplaatsen als Offem en Calorama liggen.

Straks loop je vanuit de Voorstraat zo de wijk Offem-Zuid binnen. De lay-out van deze nieuwe wijk, in de schaduw van het lommerrijke landgoed Offem, is geënt op bestaande landschappelijke structuren en kent een dorpse uitstraling die past bij de Noordwijkse historie.

Het patroon van strandwallen en –vlaktes is sterk bepalend in Noordwijk. Op de zandige strandwallen, oude duinen die min of meer vervlakt in het landschap liggen, ontstonden de eerste dorpen en werden landgoederen gesticht.  Op de flanken van de strandwal, in de overgang naar de enige strandvlakte, kregen boerderijen een plek.

Offem Zuid ligt op de flank van de strandwal, in de overgang van zandige wal naar venige vlakte. De wijk biedt van hoog naar laag drie onderscheidende sferen; de voorname, lommerrijke landgoedsfeer, de dorpse sfeer en de sfeer van het boerenerf.

Nieuws - 21 jun 2018

Start bouw Offem Zuid

Onder grote belangstelling is de bouw van Offem Zuid in Noordwijk officieel geopend!

Lees meer

Nieuws - 21 jun 2018

Start bouw Offem Zuid

Onder grote belangstelling is de bouw van Offem Zuid in Noordwijk officieel geopend!

Lees meer

Foto start uitvoering

“Offem Zuid moet geen wijk worden die ‘zomaar’ aan de bestaande dorpskern wordt geplakt. We willen het dorp voortzetten, een passend vervolg geven. Dat is met De Nieuwe Voorstraat, de ruimtelijke opzet en de Noordwijkse klassieke architectuur goed gelukt. Offem Zuid onderscheidt zich echt van andere wijken.”

– Mathy van Schie, Projectleider Offem Zuid, gemeente Noordwijk

Parelsnoer als verbinder

De belangrijkste woonstraat wordt de chique verlengde Voorstraat die voor het langzaam verkeer dé verbinding legt met de kern van Noordwijk. Het authentieke beeld van de Voorstraat met een verscheidenheid aan statige herenhuizen wordt als parelsnoer voortgezet in het plangebied. Hierin is de Voorstraat de ketting die de parels, de bijzondere plekken in de straat, aaneenrijgt. De ‘Pareltjes van de Voorstraat’ hebben verschillende verschijningsvormen; stenige pleintjes, groene hofjes, een brink en de singels. Na de Achterweg wisselt het beeld. De nieuwe Voorstraat opent zich richting ‘het boerenerf’ en het achtergelegen landschap.

Voorstraat Noordwijk
de aanpak

Zicht op water en groen

Haaks op de verlengde Voorstraat en landgoed Offem vormen groene stroken met water de boekensteunen waarin de verschillende buurten zijn ingebed.

Op de strandwal zijn de stroken recht en monumentaal, in de strandvlakte zijn ze breed en natuurlijk. In de buurten komen de verschillende sferen terug.

Het geborgen, lommerrijke karakter van aanliggend landgoed Offem is verweven in de landgoedzone. Statige lanen met stijlvolle woningen op royale kavels zetten hier de toon.

Het dorpse karakter ten zuiden van de Voorstraat oogt klassiek met een eigentijdse twist, refererend aan de unieke kwaliteit van het dorpshart van Noordwijk. De bebouwing is kleinschalig en doordat de woonhuizen individueel herkenbaar zijn blijft de schaal ‘dorps’.

Nieuws - 16 jun 2017

Ontwikkeling van woonwijk Offem Zuid in Noordwijk

Voor Noordwijk heeft BoschSlabbers getekend voor de ontwikkeling van woonwijk Offem Zuid, onder andere het beeldkwaliteitsplan dat in mei vastgesteld door de Noordwijkse gemeenteraad. In Offem Zuid komen maximaal 750 woningen. De verkoop van de eerste woningen start in de zomer van 2017. De volgende fases worden op dit moment ontworpen. Deze wijk grenst aan het […]

Lees meer

Nieuws - 16 jun 2017

Ontwikkeling van woonwijk Offem Zuid in Noordwijk

Voor Noordwijk heeft BoschSlabbers getekend voor de ontwikkeling van woonwijk Offem Zuid, onder andere het beeldkwaliteitsplan dat in mei vastgesteld door de Noordwijkse gemeenteraad. In Offem Zuid komen maximaal 750 woningen. De verkoop van de eerste woningen start in de zomer van 2017. De volgende fases worden op dit moment ontworpen. Deze wijk grenst aan het […]

Lees meer

“De geborgenheid van het landgoed Offem én de authenticiteit en diversiteit van de chique Voorstraat ontmoeten elkaar in Offem Zuid.”

– John Teunissen, ontwerper BoschSlabbers

Offem Zuid, groene entree voor Noordwijk

Met zijn groene entrees onderscheidt Noordwijk zich van andere plaatsen langs de N206. Hier vormt de bezoeker / passant zich een eerste beeld van Noordwijk: ruim, groen, samenhangend, geborgen en met respect voor landschap en historie.

Om dit te kunnen ervaren is afstand nodig tussen bebouwing en de hoofdwegen. Daarbij geldt: hoe hoger de snelheid, hoe groter de noodzakelijke af­stand. Door deze afstanden samen te laten vallen met de wettelijke geluidzones en zo­nes langs wegen met relatief hoge concen­traties fijnstof ontstaat een win-win situatie. Zowel een prettig en duurzaam leefklimaat, geen geluidschermen of -wallen en een prettige, groene entree!

Oorspronkelijk gebied Offem Zuid

Project data

Titel: Offem Zuid

Locatie: Noordwijk, NL

Omvang: 30 ha

Opdrachtgevers: Gemeente Noordwijk, projectteam Offem Zuid

Samenwerking: Gemeente Noordwijk, Bpd, Campri, Didvastgoed, Elberfeld

Looptijd: 2015-heden

Type: Stedenbouwkundigplan, Beeldkwaliteitsplan (fase 1), Inrichtingsplan

Beeldcredits: BoschSlabbers, Theo van Leur

Projectcode: HS 15-04