Precisieontwikkeling in IJsselmonds Heempark

Heempark IJsselmonde

Heempark IJsselmonde

Heempark IJsselmonde

Heempark IJsselmonde

Heempark IJsselmonde

De Kern

Heempark IJsselmonde

Het Heempark IJsselmonde vormde een wat desolaat groengebied binnen de deelgemeente IJsselmonde. De omgeving kende een vrij eenzijdige samenstelling met overwegend jaren zestig bebouwing in kleinere blokken.

De deelgemeente streefde naar een meer gedifferentieerde samenstelling van de wijk. Er was echter geen aanleiding om tot sloop van bestaande bebouwing over te gaan. Daarom is gekozen voor een andere benadering, waarbij bijna als acupunctuur nieuwe bebouwing aan de rand van het park en in het park is toegevoegd.

Kaart overzicht buitenruimte

Te gast in het park

In het park zelf is een beperkt aantal woningen gesitueerd, deze zijn als het ware ‘te gast in het park’. Slechts een simpel voetpad voert naar de woning, de bewoners parkeren hun auto in de garage onder het grote blok aan de rand van het park. Twee woningen vormen tezamen steeds een helder afgebakend blok van een prettig formaat. Deze blokken liggen ogenschijnlijk ‘los’  in het park, zij hebben geen tuin maar een eigen, iets verhoogde buitenruimte.

Gekoppeld aan deze ontwikkeling heeft dit deel van de groenstructuur een meer hoogwaardige inrichting verkregen. Paden zijn opnieuw aangelegd, bruggen toegevoegd en in het park is een aantal grote rododendron-toeven aangebracht, waardoor weer een compositie van ruimten en zichtlijnen is ontstaan. Met deze ontwikkeling is de sociale controle in het park enorm toegenomen. Bovenal is het park levendiger geworden.

Bebouwing IJsselmonde

Project data

Titel: Heempark IJsselmonde

Locatie: IJsselmonde, Zuid-Holland, NL

Opdrachtgever: Proper Stok

Samenwerking: Groosman Partners Architecten

Looptijd: 2008

Type: visie, masterplan, herinrichting, ontwerp, uitvoering

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HS 04-05