Vesting Woerden op de Hoge Wal

Hoge Wal Woerden

Herinrichting Hoge Wal Woerden

Herinrichting Hoge Wal Woerden

Herinrichting Hoge Wal Woerden

Herinrichting Hoge Wal Woerden

de kern

Van visie naar uitwerking

In 2016 stelde BoschSlabbers een integrale Singelvisie (2016) op, waarbij de oorspronkelijke functie van de Singels als vestinggrachten weer beleefbaar wordt gemaakt.  De gemeente Woerden vroeg ons een uitwerking hiervan te maken voor de Hoge Wal, een voormalig bastion in de vesting Woerden die nu zowel de historische Algemene Begraafplaats als de Rooms-Katholieke begraafplaats huisvest.

de opgave

Beleefbare bastions

De basis voor het ontwerp is een gedeeltelijke reconstructie van de situatie zoals weergegeven op de kadasterkaart van 1832. De vorm en omvang van de begraafplaatsen wordt daarbij als representant van een nieuwe tijdlaag gerespecteerd. Door een nieuw ontwerp van het talud kan er aan de buitenzijde gewandeld worden en wordt de historisch scherpe bastionvorm weer herkenbaar. Nieuwe paden, heggen en bomen zorgen voor een toegankelijker en verzorgder geheel.

de uitwerking

Escarpe, hagen en oevers

De escarpe, een vlakke zone tussen bastiontalud en waterlijn, wordt aan beide Bastions toegevoegd aan de Singelzijde in de vorm van een vlakke teen onder aan de wal. Deze strook kan tevens dienen als wandelpad en onderhoudspad voor zowel de beschoeiing als het talud. De oever wordt in scherpe lijnen uitgevoerd.

In het ontwerp komen de bomen te staan op de oorspronkelijke plaats: aan de bovenzijde van de wallen. Gekozen is voor lindebomen, omdat daar al een aantal fraaie exemplaren van aanwezig zijn. De begraafplaatsen worden omgeven door een haag. Bij de Rooms Katholieke begraafplaats is dat de bestaande ligusterhaag, deze geeft privacy en rust op de begraafplaats.
De begraafplaats Hoge Wal zal worden omgeven door een lage beukenhaag, die aan de bovenzijde enigszins wordt afgeschuind, zoals dat ook bij de oorspronkelijke borstwering het geval was. Vanaf het wandelpad is hier een vrij zicht op de Singel mogelijk.

De bestaande bossages maken plaats voor grastaluds. Een nieuwe trap en aansluiting op paden in de omgeving maken dat het wandelpad op de escarpe toegankelijk is vanuit de stad. Op de begraafplaats Hoge Wal worden de paden vernieuwd en grafvelden worden ingezaaid met een bloemenmengsel.

project data

Titel: De bastions van Woerden, vestingwerken weer zichtbaar

Locatie: Woerden, Nederland

Omvang: 1,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Looptijd: 2017-2018

Type: ruimtelijk ontwerp (SO)

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: bs-S1706