Stadspark binnen de vestingssingels

Westdampark Woerden

Singels & Westdampark Woerden

Singels & Westdampark Woerden

Singels & Westdampark Woerden

Singels & Westdampark Woerden

Nieuwe oeverlijn voor de singels

 

De oevers van de Singels van Woerden zijn volledig vernieuwd naar ontwerp van BoschSlabbers. We stelden hiervoor eerst een integrale Singelvisie (2016) op, waarbij de oorspronkelijke functie van de Singels als vestinggrachten weer beleefbaar wordt gemaakt.  Door de oeverafwerking zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak te brengen, bepalen de groene grastaluds het beeld tot aan de waterrand. Daarnaast zijn de oorspronkelijke contouren van de vesting aan de stadzijde weer teruggebracht. Zo liggen de driehoekige vissteigers precies op de locatie van de verdwenen bolwerkbastions.

BoschSlabbers bedacht tevens een geheel nieuwe logistiek voor de indeling van de ligplaatsen en ontwierp hierbij passende afmeerpalen. Ook werden er uitwerkingen gemaakt voor de verschillende bastions, de inundatiesluis en enkele natuurvriendelijke oevers.

De opgave

Opfrisbeurt

Als onderdeel van de aanpak van de Singels kon ook het Westdampark wel een frisse opknapbeurt gebruiken. Het Westdampark is gelegen binnen de vestingswerken van de stad. De fraaie uitzichten over de Singel, de monumentale beplantingen en bouwwerken vormen het beeldmerk van het park. Maar ze was toe aan renovatie. De paden waren rommelig en de beplantingen ver doorgeschoten. Een aantal grote bomen waren in slechte staat en de kap ervan zou een grote impact hebben op het groene karakter van het park. De opgave was om het Westdampark zodanig in te richten dat recht wordt gedaan aan de historische achtergrond van de plek en invulling wordt gegeven aan de gebruiksvraag.

BoschSlabbers heeft samen met de omgeving een nieuw inrichtingsplan opgetekend dat inmiddels is uitgevoerd.

Park voor iedereen

De nieuwe inrichting van het Westdampark nodigt mensen uit om te verblijven. Het park is bij uitstek bedoeld om te wandelen, te zitten, te genieten of om af te spreken om bij te praten. De entree van het park heeft door het verplaatsen van de parkeerplekken een uitnodigend karakter gekregen. Alle paden die het park in leiden zijn gemarkeerd door een bloembed met plukbloemen die mensen uitnodigt het park verder te ontdekken.  Het oostelijk deel is ingericht als groene zone waar evenementen plaats kunnen vinden maar waar ook lekker gepicknickt kan worden in de zon. De plek voor een mogelijk paviljoen (burgerinitiatief) ligt strategisch aan het water en koppelt daarmee de Singel en het Westdampark aan elkaar. Ruimte, openheid, gras en bomen kenmerken het park. Het westelijk deel is compacter, hier wordt een deel (450m2) ingericht als groente- en fruittuin die beheerd wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (ameco). Deze functie zorgt voor een afwisseling in het tapijt van het park. Uitrusten kan op de verhoogde grastaluds die speciaal voor het relaxen in het park zijn aangelegd. Voor kinderen zijn er enkele spelaanleidingen in de vorm van omgevallen bomen, stapstenen en evenwichtsbalken waar ze overheen kunnen klauteren. Ook is er door ons een restauratieontwerp voor de historische Wilhelminabank opgesteld.

Herkenbare vesting

De bestaande parkvijver is een restant van de voormalige vestinggracht. Het voormalige stadhuis ligt op een restant van een van de bolwerken van de vesting. Hier krijgt de stadskant van het water een strakke lijnvoering. Zonder daadwerkelijk een exacte reconstructie te beogen wordt ook het achterliggende talud strakker uitgevoerd en van een rij lindebomen voorzien.

Download en bekijk het ontwerp Westdampark in lage resolutie hier.

project data

Titel: Singelvisie, oeververnieuwings singels & herinrichting Westdampark Woerden

Locatie: Woerden, Nederland

Omvang: 1,6 ha

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Looptijd: 2017-2019

Type: Integrale visie singels, Parkontwerp (SO,VO,DO)

Beeldcredits: BoschSlabbers, Jeroen Musch

Projectcode: bs-S1628