De Waddenkust ontwaakt

Waddenkust Ontwaakt

Integraal advies Groninger Waddenland

Integraal advies Groninger Waddenland

Integraal advies Groninger Waddenland

Integraal advies Groninger Waddenland

De kern

De Waddenkust Ontwaakt

De Groninger en Fries laat haar Wadkust links liggen. Ze profiteert niet of nauwelijks van de unieke kwaliteiten die dit landschap biedt. Daarnaast staan er door o.a. klimaatveranderingen een aantal ontwikkelingen aan te komen waarop meegelift kan worden. Atelier Friesland heeft BoschSlabbers gevraagd een visie op te stellen voor de Groningse waddenkust, welke dient als onderdeel van een totaalvisie voor de waddenkust. De visie zet in op 3 sporen: Spanningen Toevoegen, Draden spannen en Parels Ontwikkelen.

Waddenland Groningen concept

Spanning Toevoegen

Het ontwikkelen van extra belevings- en gebruikskwaliteit op een tweetal bestemmingen: De ont-temde Lauwerszee, waarbij de waterveiligheidsopgave wordt aangegrepen om een dynamisch getijdenlandschap te creëren, met kansen voor recreatie en natuur en het Museum v/h Waddenland. Daarnaast WadLaB Delfzijl-Eemshaven, waar landinwaarts van de afgekeurde dijk een tweede kering wordt aangelegd met in de tussendijkse ruimte het WadLAB, een laboratorium waar op grootschalige wijze geëxperimenteerd kan worden met innovatieve (zilte) landbouw en kustverdediging.

Draden Spannen

Het ontwikkelen van aantrekkelijke verbindingen tussen stad en de wadkust. De draden verschaffen cultuurhistorische structuren als de Stadsweg en Reitdiep hernieuwde zeggingskracht, vullen de missing links aan, voeren langs bestaande ‘ontmoetingspunten’ en cultuurhistorische ‘objets trouvé’ en vinden hun eind in een verbijzonderd punt aan de wadkust.

Parels Ontwikkelen

Bestaande parels poetsen en het ontwikkelen van nieuwe parels, waardoor lokale campings, B&B’s, koffiehuizen, borgen en oudheidskamers betekenis krijgen als onderdeel van een groter geheel.

Het eindproduct van het project is hier online in te zien.

Plankaart Waddenkust Groningen

Project data

Titel: De Waddenkust Ontwaakt

Locatie: Groninger Waddenkustzone

Omvang: 60 km lengte

Opdrachtgever: Atelier Fryslân

Looptijd: 2012

Type: Toekomstvisie, inspiratiedocument

Prijs/publicatie: Waddenland aan Zee; de Nederlandse Waddenkust ontwaakt. Atelier Fryslân, 2012

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HO 12-06