Symbiose van techniek, ecologie en landschap

Prins Hendrik Zanddijk Texel

Prins Hendrik Zanddijk Texel

Prins Hendrik Zanddijk Texel

Prins Hendrik Zanddijk Texel

Prins Hendrik Zanddijk Texel

de kern

Schep en emmertje

Met schep en emmertje spelen op het strand, maar dan in het groot. Dat was de opdracht voor de uitgeschreven tender Prins Hendrikzanddijk. Want op Texel wordt het laatste stuk van de waterveiligheidsopgave voor de Waddenzeedijk (Sectie 9 – Prins Hendrikdijk) aangepakt, waarmee de waterkering op de vereiste sterkte komt en tegelijkertijd de natuurwaarden in dit gebied worden vergroot. Er is gekozen voor een dynamische, zandige versterking vóór de huidige dijk. De opgave is deze strategie zodanig uit te werken dat niet alleen de veiligheidsnorm voldoet, maar het gebied tevens:

  • ruimtelijk interessanter wordt;
  • aantrekkelijker wordt om te verblijven;
  • aan ecologische veerkracht wint.

 

BoschSlabbers gaf binnen het consortium VanOord/Deltares/Svasek vorm aan het Landschapsplan en de invulling van de Ruimtelijke Inrichtingsmaatregelen. We zetten hierbij sterk in op aantoonbare extra maatregelen ter vergroting van de ruimtelijke kwaliteit door een overtuigende symbiose van techniek, ecologie en landschapsontwerp.

de aanpak

Het ontwerp zet in op vier uitgangspunten:

1. Herkenbare Prins Hendrikdijk op de grens van polder en wadden

De Prins Hendrikdijk blijft als structurerende lijn herkenbaar door de hoogte van het Veiligheidsduin zo laag mogelijk uit te voeren en het contrast tussen de beide entiteiten extra aan te zetten. Vanuit het achterland blijft de dijk dominant én herkenbaar als één identiteit, vanaf de dijk blijft vrij zicht over het Waddengebied behouden.

 

2. Lange ecologische gradiënten

Door geleidelijke gradiënten wordt er extra ingezet op ecologische variatie dwars en langs op de kust. In de deelgebieden Veiligheidsduin, Luwe Zone, Strand + Vooroever en Strandhaak worden natuurlijke processen maximaal omarmd door met gerichte ontwerpingrepen te sturen op flauwe hellingen, hoogtevariatie en zandfracties. Door te spelen met windvang, beplanting, luwe laagtes, bezonning en macro- en microreliëf kan al snel een gevarieerd ecologisch milieu verkregen worden op het veiligheidsduin en in de vochtige duinvallei tussen dijk en duin.

3. Interessantste recreatieroute van Texel

Met ons ontwerp spelen we in op het vormgeven van één van de interessantste recreatieroutes van Texel. Het gebied heeft veel potentie als springplank naar het Waddengebied en voegt door een caleidoscoop aan landschappen in een klein gebied een gevarieerde route van 2,9 kilometer toe aan Texel. Door de bredere kruin van het Veiligheidsduin ontstaat er extra speelruimte voor de inpassing van een gevarieerde route. De belevingswaarde vanaf de recreatieroute wordt vergroot door met het ontwerp in te spelen op vier verschillende belevingszones met elk een eigen focus. Identiteitsdragers langs de route worden in dezelfde huisstijl gemarkeerd en vertellen het verhaal van het gebied. Zorgvuldig vormgegeven entrees zorgen voor duidelijke toegangspunten. Een uitzichtpunt bij knooppunt Ceres geeft prachtig zicht op de Luwe Zone en de Strandhaak.

4. Hoogwaardige inrichting passend bij Texel

De Inrichtingsmaatregelen worden hoogwaardig vormgegeven met aandacht voor details en materiaalgebruik. We kiezen voor duurzame materialen en een inrichting die past bij Texel. Er wordt materiaalgebruik toegepast dat mooi veroudert en weinig onderhoud vergt, zoals schelpen, eikenhout en beton. Het plantmateriaal dat we gebruiken wordt zoveel als mogelijk van het eiland verkregen.

project data

Titel: Prins Hendrik Zanddijk

Locatie: Texel, Noord-Holland, NL

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Type: tenderontwerp, landschapsplan

Looptijd: 2017-2018

Samenwerking: consortium Van Oord/Deltares/Svasek

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: bs-L 17-06