Een boulevard met internationale allure

Boulevard met internationale allure

Boulevard Zandvoort

Boulevard Zandvoort

Boulevard Zandvoort

Boulevard Zandvoort

de kern

Al bijna twee eeuwen badplaats

Zandvoort kent een rijk verleden. Ontstaan als een kleinschalig vissersdorp en vanaf 1830 dé badplaats van Nederland. Vanaf 1830 komt het badtoerisme vanuit Engeland over, Zandvoort zet hier groots op in. Er ontstaat een reeks aan prachtige badhuizen, direct gerelateerd aan zee. Ook het Badhuisplein had een directe relatie met het strand door een zeer flauw talud. Na 2e wereldoorlog wordt ingezet op grootschalige wederopbouw  gebaseerd op massatoerisme. Een grootschalig centraal activiteitenplein dat direct relatie legt met het strand wordt achterwege gelaten.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam speelt de boulevard van Zandvoort een belangrijke rol die vraagt om een vernieuwde eigentijdse inrichting. De ambitie is om de boulevard de internationale allure terug te geven. Een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte die meerwaarde geeft aan inwoner, ondernemer en (internationale) toerist.

Zonering door relaties

Door de ontwikkeling in tijd heeft de langste boulevard van Nederland een herkenbare zonering ontwikkeld, gedefinieerd door relatie tot dorp, landschap, en intensiteit in gebruik. De boulevard kent hierdoor een bijzondere variatie in beeld die uniek is voor de Nederlandse kust. Twee heldere knopen leggen een verbinding tussen dorp (lokaal), treinstation (regionaal/globaal) en het strand. Elke zone van de boulevard  heeft zijn eigen karakter, bepaald door ruimtelijkheid, type en plaatsing van bebouwing, hoogteligging, duinbeleving en inrichting.

de aanpak

Modern, met karakter

In het ontwerp wordt ingezet op het versterken van deze karakteristieken die de eigenheid van Zandvoort kenbaar maken. Daarnaast wordt ingezet op toekomstbestendige inrichting die het gebruik van de internationale toerist verzorgd. Dit wordt middels 10 speerpunten gedaan:

  • Eén samenhangende identiteit: boulevard met allure
  • Verloop in stedelijke en landschappelijke vormgeving
  • Optimale beleving van het landschap
  • Twee hoofdmomenten waar dorp en regio het strand raken
  • Vanzelfsprekende verbindingen met het achterland
  • Goede locatie voor strandpaviljoens: functioneel en vindbaar
  • Aangename wandeling voor gebruiker
  • Mooiste boulevard in de winter
  • Veilig in gebruik
  • Duurzame inrichting

project data

Titel: Herinrichting Boulevard Zandvoort

Locatie: Zandvoort, NL

Omvang: 3 km

Opdrachtgever: Gemeente Zandvoort

Samenwerking: Stipo (SO)

Looptijd: 2018-2020

Type: Schetsontwerp tot definitief ontwerp

Beeldcredits: BoschSlabbers, zandvoortvroeger.nl

Projectcode: bs-S 18-10