Realisatie van een oeverwaldijk

Realisatie van een oeverwaldijk

Dijkverbetering Hagestein-Opheusden

Dijkverbetering Hagestein-Opheusden

Dijkverbetering Hagestein-Opheusden

Dijkverbetering Hagestein-Opheusden

de kern

Realisatie Dijkverbetering Hagestein-Opheusden

De recent uitgevoerde verbetering van 30 kilometer rivierdijk in de Betuwe vormt een voorbeeld voor de vele dijkverbeteringsprojecten die de komende jaren zullen volgen.

Met grote aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en onder begeleiding van een landelijk Q-team Ruimte voor de Rivier kwam een bijzonder plan tot stand. De nieuwe ‘oeverwaldijk’ bleek de best passende oplossing. Grote herkenbaarheid als continue structuur wordt daarbij gecombineerd met gevarieerd (mede)gebruik vanuit het aangrenzende landschap. Op diverse plekken langs de dijk, zoals bij de forten Everdingen en de Spees, zijn kansen voor verbetering van beleving en gebruik benut. Binnen afzienbare tijd zal de nieuwe dijk vanzelfspre­kend onderdeel van zijn omgeving zijn.

Lek dijk

“We hebben hier met z’n achten om de keukentafel gezeten om te bespreken wat anders kon.”

– Adriaan Verwoert, bewoner Rijnbandijk, Opheusden

Lek dijk fortificatie spees

“We hebben er op aangedrongen dat er nieuwe moerasjes kwamen in de vorm van rabatten onder andere bij de Korenkade. Gelukkig was er binnen dit project ook geld beschikbaar voor natuurbeheer.”

– Jaap Wildschut, voorzitter natuur- en milieuwerkgroep Buren

de verwondering

Bloemrijke dijken

Een groot deel van de dijk is na de dijkverbetering ingezaaid met een bloemrijk mengsel, een combinatie van éénjarige en meerjarige bloemen en grassen. De meerjarige soorten zoals margrieten, rolklaver en kamgrassen ontwikkelden zich in het eerste jaar niet goed, juist omdat de éénjarigen waaronder de prachtige klaprozen het zo goed doen. En die meerjarige soorten zijn belangrijk voor de grasmat en dus de veiligheid van de dijk: de echte zoden aan de dijk. De bloemenpracht is na de bloei weggemaaid: we maken hiermee ruimte voor de meerjarige bloemen en grassen om uiteindelijk een veilige dijk te hebben.

Lek dijk bloemen

“De dijk ligt er prachtig bij, zeker nu met al die klaprozen en korenbloemen”

– Fred van Dijk, bewoner Lekdijk Oost, Beusichem

Profiel plankaart
Interessant detail

Coupures Rijswijk

In Rijswijk moest de dijk hoger worden maar aan beide zijden staan huizen direct aan de dijk. Daarom is hier een keermuur aangebracht. Op de plaats van de inritten en trappen naar de woningen zijn coupures –uitsparingen in de keermuur-  gemaakt. Bij dreigend hoogwater worden deze dichtgemaakt met schotbalken. Een oerhollands en eeuwenoud systeem in een modern jasje.

Keermuur Rijswijk
Lek dijk

Project data

Titel: Dijkverbetering Hagestein-Opheusden

Locatie: Lekdijk Hagestein - Opheusden, NL

Omvang: 30 km

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Aannemer: combinatie HOP (GMB & Van Oord)

Looptijd: 2013 – 2017

Type: Realisatie dijkversterking, uitvoeringsbegeleiding

Prijs/publicatie: Ruimte voor de Rivier: Veilig en mooi landschap (D. Sijmons, Blauwdruk, 2017)

Beeldcredits: BoschSlabbers, Jeroen Bosch, YourCaptain luchtfotografie

Projectcode: ZL 13-28