Veluwse dennen tot naast je PC

Veluwse dennen tot naast je PC

Walterboscomplex Apeldoorn

Walterboscomplex Apeldoorn

Walterboscomplex Apeldoorn

Walterboscomplex Apeldoorn

de kern

De Veluwe is terug bij de Belastingdienst

Het licht gefilterd door de bomen, een dicht varendek met slingerende, houten vlonderpaden en de onmiskenbare geur van dennenbomen. Het vernieuwde Walterboscomplex gaat harmonisch op in de Veluwse omgeving. Het terrein huisvest het landelijke hoofdkantoor van de Belastingdienst en is tegelijkertijd een stadspark voor bewoners van omliggende wijken.

Rond de eeuwwisseling was dat wel anders. Het terrein lag er droevig bij. De roep om daar iets aan te doen werd steeds luider. Met inbreng van de omwonenden ontstond een nieuw ontwerp. Het resultaat is een unieke tuin in drie delen: een parkbos, een heidetuin en twee verdiepte binnentuinen. De kantoorpanden ondergingen een grondige metamorfose en twee gloednieuwe kantoortorens verrezen tussen de groene boomtoppen. Moderne, open gebouwen. Het glas tot aan de grond doet de grens tussen binnen en buiten vervagen.

Detail vlonder

“Dennen zijn een beeldmerk van de Veluwe en maken het plintgebouw vanuit de omgeving beleefbaar.”

– Ontwerper Hans Eshuis, BoschSlabbers

de aanpak

Een waardevolle schil

Het parkbos vorm een brede schil rond het kantorencomplex. Open en transparant, dankzij de opgeschoonde beplanting. Ondoordringbare hagen maakten plaats voor nieuwe, volwassen bomen. Een nieuw wandelpad maakt een ommetje door deze schil mogelijk. Waar eerst grote parkeervlakken waren, groeien nu anemonen, varens en grassen. Ook heeft het parkbos een nieuwe betekenis als recreatiegebied voor buurtbewoners, dankzij een beeldentuin en een speelplek met een palenbos voor kinderen.

Speelplaats en vlonder
mooi detail

Veluwse tuinen

Hoge dennenbomen bewaken prominent de twee verdiepte binnentuinen van het plintgebouw, dat de zes kantoortorens met elkaar verbindt. Bezoekers passeren hun robuuste stammen, terwijl de groene toppen uittorenen boven het waterdak van het plintgebouw. ‘s Avonds en in de donkere wintermaanden zijn de bomen in de binnentuinen sfeervol verlicht. Een derde, unieke tuin is vormgegeven als heidetuin en bevindt zich op het dak van een ondergrondse parkeergarage. Een natuurlijke toespeling op het omringende Veluwse heidelandschap.

Heidetuin belastingdienst Apeldoorn

“We lijken er in geslaagd om de investeringen ook ten gunste te laten komen van de omgeving. Dat maakt het Walterbos niet langer een eiland in een wijk, maar een letterlijk en figuurlijk toegankelijke plek.”

– Alex Vermeulen, Accountdirecteur Rijksgebouwendienst. In: Walterbos Nieuws magazine, #8

Parkbos

Ondoordringbaar bosstruweel werd omgetoverd tot boomgroepen met doorzicht. Een nieuw wandelpad maakt een ommetje door deze schil mogelijk.

Verdiepte binnentuin

Hoge dennenbomen bewaken prominent de twee verdiepte binnentuinen van het plintgebouw, dat de zes kantoortorens met elkaar verbindt.

Kantoorpanden

De kantoorpanden ondergingen een grondige metamorfose en twee gloednieuwe kantoortorens verrezen tussen de groene boomtoppen.

Minder steen, meer groen

Waar eerst grote parkeervlakken waren, groeien nu anemonen, varens en grassen.

Scroll to continue
Heidetuin

Project data

Titel: Buitenruimtes Walterboscomplex

Locatie: Belastingdienst Apeldoorn, NL

Omvang: 2 ha

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst

Samenwerking: Neutelings Riedijk architecten, CP6 architecten

Looptijd: 2004-2008

Type: Renovatie park, aanleg binnentuinen

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: ZT 04-05