Van plantsoen naar romantisch wijkpark

Venenpark Deventer

Venenpark Deventer

Venenpark Deventer

Venenpark Deventer

Venenpark Deventer

De Kern

Van plantsoen naar wijkpark

De rivierenwijk in Deventer is volop in ontwikkeling. Al een aantal jaar werken de gemeente Deventer en woningcorporatie Rentree aan de herstructurering van de wijk. Dit is een proces van de lange adem, dat geduld en doorzettingsvermogen vergt van alle partijen, waaronder de inwoners van de wijk. Om ook al op de korte termijn de woonsfeer in de wijk te verbeteren, zijn door de gemeente een aantal overzichtelijke deelprojecten benoemd. Eén van deze projecten is het Venenplantsoen, inmiddels bekend als het Venenpark.

Ontwerpdag bewoners

“We organiseerden een Ontwerpdag voor de bewoners van de wijk. De uitkomsten van deze dag dienden als basis voor een nieuw ontwerp, waarin de vele wensen en ideeën samensmelten tot één park. Het is daarmee een plan van de wijkbewoners geworden.”

– Wijnand Bouw, projectleider BoschSlabbers

de aanpak

Toevoegingen aan het park

Subtiele ingrepen maken van het plantsoen een waardig park. Het park krijgt structuur en eenheid door een tapijt van gras met bomen en een romantisch vormgegeven padenstelsel. Daarin blijven de grote vijver en het Cruijff Court behouden. Onderdelen als een avontuurlijke speelheuvel voor de jeugd, fitness- toestellen, geurtuintje, eendeneiland en een moeraszone met een vlonderpad zijn een gewenste aanvulling.

Renbaan venenplantsoen Deventer
Vijver park venenplantsoen Deventer

Project data

Titel: Venenplantsoen Deventer

Locatie: Rivierenwijk, Deventer, NL

Omvang: 2 ha

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Looptijd: 2011-2014

Type: herinrichting, parkontwerp, VO, DO

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: AT 11-05, HT12-11