Nieuws - 07 apr 2021

Nieuw handboek voor groene inrichting van het reisdomein

Het vernieuwde vormgevingsbeleid van Spoorbeeld staat online. Onderdeel hiervan is het nieuwe landschapsplan voor het Spoor dat wij in opdracht van Bureau Spoorbouwmeester hebben ontwikkeld. Bureau Spoor­bouwmeester schept herkenbare en eenduidige belevingscondities voor de spoorsector als samenhangend systeem.

Dit landschapsplan geeft richting aan de vormgeving en inrichting van groenvoorzieningen en verbindt het nationale, regionale en lokale schaalniveau.

De ambitie is het spoorlandschap zodanig in te richten dat deze niet alleen ‘werkt’ (doet waarvoor deze is aangelegd: mensen en goederen snel, veilig en efficiënt verplaatsen) maar ook ‘waarde toevoegt’. In de zin van ecologische waarde, veerkracht voor de toekomst en ruimtelijke kwaliteit.

Klik hier om meer te weten over het project of klik hier om het handboek online te bekijken.

Nieuws - 07 apr 2021

Nieuw handboek voor groene inrichting van het reisdomein

Het vernieuwde vormgevingsbeleid van Spoorbeeld staat online. Onderdeel hiervan is het nieuwe landschapsplan voor het Spoor dat wij in opdracht van Bureau Spoorbouwmeester hebben ontwikkeld. Bureau Spoor­bouwmeester schept herkenbare en eenduidige belevingscondities voor de spoorsector als samenhangend systeem.

Dit landschapsplan geeft richting aan de vormgeving en inrichting van groenvoorzieningen en verbindt het nationale, regionale en lokale schaalniveau.

De ambitie is het spoorlandschap zodanig in te richten dat deze niet alleen ‘werkt’ (doet waarvoor deze is aangelegd: mensen en goederen snel, veilig en efficiënt verplaatsen) maar ook ‘waarde toevoegt’. In de zin van ecologische waarde, veerkracht voor de toekomst en ruimtelijke kwaliteit.

Klik hier om meer te weten over het project of klik hier om het handboek online te bekijken.