Horen, ruiken, voelen en proeven in de buitenruimte

Terreininrichting Stichting Bartiméus

Terreininrichting Bartiméus Doorn

Terreininrichting Bartiméus Doorn

Terreininrichting Bartiméus Doorn

Terreininrichting Bartiméus Doorn

De Kern

Horen, ruiken, voelen en proeven in de buitenruimte

Stichting Bartiméus is een instelling voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Het terrein in Doorn is gelegen op het Rijksbeschermde buitenplaatsencomplex Hydepark. De bestaande grootschalige bebouwing wordt vervangen door kleinschalige woonelementen. Voor het gehele terrein is een structuurplan opgesteld (i.s.m. IAA Architecten) en een plan voor de buitenruimte. Het structuurplan haakt aan op de kwaliteiten van het landgoed en versterkt deze. Oude structuren worden hersteld en gebruikt om mooie woonmilieus te realiseren.

Omdat de cliënten visueel beperkt zijn wordt sterk ingezet op een buitenruimte die alle zintuigen aanspreekt. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van geur en geluid (kinderboerderij en hangtuinen). Natuurlijke geleide lijnen zoals hagen nemen de functie over van technische maatregelen en zorgen voor een rustig beeld.

de aanpak

Moestuin

Op het terrein in Doorn ligt ook een 6000 m2 grote  historische moestuin. Deze tuin hoorde bij het oorspronkelijke tuinontwerp voor Hydepark van Hendrik Copijn en heeft de monumentenstatus. Met subsidie van de Provincie Utrecht en Vereniging Bartiméus zijn de kassen en tuinmuren volgens het historische voorbeeld hersteld. BoschSlabbers vervaardigde het ontwerp voor het rosarium, de aparte groentetuin, weide, snoezel- en stiltetuin. Daarnaast wordt er een nieuwe padenstructuur aangelegd die aantakt op de routes op het omliggende terrein en het terrein toegankelijk maakt voor de cliënten van Bartiméus.

Terrein in Zeist

Op het terrein in Zeist wonen en leren voornamelijk kinderen. De huidige bebouwing op het terrein van Bartiméus wordt vervangen door groepswoningen. Ook de school (basis- en voortgezet onderwijs), het sport- en activiteitencentrum, het logeerhuis en het centrale gebouw met o.a. medische ruimtes en grand café worden opnieuw gebouwd.

De terreininrichting is gebaseerd op een stedenbouwkundig masterplan van RAU architecten. Hierin is gekozen voor een campus gedachte en het autovrij maken van het terrein. Hierop verder bouwend heeft BoschSlabbers een plan gemaakt voor de terreininrichting dat inspeelt op de verschillen in hoog en laag over het terrein, de historie van het landgoed Beeklust waarop het terrein gelegen is en de beleving daarvan voor de cliënten. Andere belangrijke thema’s zijn veiligheid (vrij kunnen bewegen), oriëntatie en leesbaarheid (eenduidige opzet en vormgeving van de infrastructuur, aangevuld met herkenningspunten door geur, kleur en geluid), contact met de buitenwereld vs sociale veiligheid, beleving van de natuur (bomen, water, schooltuin).

Een sfeer van hekken is zo veel mogelijk vermeden op het terrein; waar mogelijk worden brede hagen ingezet. Contact over de haag heen is mogelijk, terwijl wel een fysieke scheiding is gerealiseerd. Op andere plekken zorgen iets hogere hagen voor een groene afscheiding.

Voor de inrichting is gekozen voor robuuste materialen die een warme sfeer opleveren. De ter plekke gemaakte bankjes en bloembakken creëren natuurlijke speelelementen die tevens een rol hebben in de oriëntatie op het terrein.

 

Project data

Titel: Bartiméus Terreininrichting om te horen, ruiken, voelen en proeven

Locatie: Doorn, NL; Zeist, NL

Omvang: 12ha te Doorn; 9ha te Zeist

Opdrachtgever: Stichting Bartimeus

Samenwerking: IAA architecten; Stedenbouwkundig plan Zeist van RAU Architecten

Looptijd: Ontwerp 2006-2010; Realisatie 2008-2014

Type: inrichtingsplan, advies realisatie, definitief ontwerp

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: ZT06-08, ZT08-11, ZT09-03