De weg op dorpse schaal

Belvedere studie N57

Belvedere studie N57

Belvedere studie N57

Belvedere studie N57

Belvedere studie N57

De Kern

De weg op dorpse schaal

Rijksweg 57 verbindt de Zeeuwse eilanden, de Zuid-Hollandse eilanden en de Europoort. Op Walcheren is het tracé gegroeid uit de oude verbindingsweg tussen de dorpen. De weg werd steeds breder waardoor het totaal uit verhouding raakte met de maat en schaal van de dorpen. Zo werd het een drukke overmaatse weg die een barrière vormde binnen de dorpen en afbreuk deed aan de leefbaarheid.

Om een einde te maken aan de files naar de Walcherse kustplaatsen besloot Rijkswaterstaat de Rijksweg 57 in oostelijke richting te verleggen. Het nieuwe tracé van de N57 heeft de verkeersdrukte in de kernen van de dorpen sterk verminderd. Dit maakte het mogelijk de wegen af te waarderen naar dorpsontsluitingsweg. Zo kon het verkeerstechnische profiel worden teruggebracht naar een profiel passend bij de maat en schaal van het dorp.

Oude en nieuwe trace N57

Belvedère – Behoud door ontwikkeling

De visie ‘N57- de weg op dorpse schaal’ is in het kader van het programma Belvedère opgesteld. Dit programma draait om het thema ‘behoud door ontwikkeling’. Onderdeel hiervan is onderzoeken waar nieuwe ontwikkelingen ruimte geven om verloren kwaliteiten en samenhangen te herstellen. Zoals de kwaliteit van de dorpskernen in het geval van de aanleg van de N57.

Impressie herstel verloren kwaliteiten
de aanpak

Samenwerking

In samenwerking met Provincie Zeeland, Waterschap Zeeuwse Eilanden, Rijkswaterstaat, Gemeente Veere en Gemeente Middelburg zijn alle wensen en eisen in kaart gebracht. Tijdens drukbezochte workshops en informatieavonden maakten omwonenden hun wensen en ideeën kenbaar. Dit vormde de basis voor een visie voor de kernen Vrouwenpolder, Serooskerke, Sint-Laurens, Nieuw- en Sint Joosland en voor de Veerseweg in Middelburg.

Workshops en informatieavonden
Oostkapelseweg oude en nieuwe situatie

Wilgenhoekweg – Oostkapelseweg

Voor de realisatie van het projectdeel binnen de kern van Serooskerke is subsidie verstrekt in het kader van ‘Mooi Nederland’. Het is het eerste project dat volgens de visie ‘De weg op dorpse schaal’ gerealiseerd werd.

Met de aanleg van de N57 en de rondweg om Serooskerke is de doorgaande verkeersfunctie van de Wilgenhoekweg en de Oostkapelseweg vervallen. Voor de het lokale verkeer waren deze wegen veel te ruim bemeten.

In het nieuwe wegontwerp is de verkeersfunctie van de weg bijzaak. De weg is vooral weer verblijfs- en ontmoetingsruimte. Een plek waar het prettig vertoeven is voor fietser en de voetganger. Waar de bewoners van het dorp elkaar weer kunnen treffen. De auto is hier te gast en eist niet langer alle ruimte voor zich op. Daarmee is letterlijk de rust in het dorp teruggekeerd.

Een dorpsontsluitingsweg stelt andere randvoorwaarden. Zo kan de snelheid worden teruggebracht van 50km/u naar 30km/u. Dat maakt het mogelijk in deze wegen weer een klinkerverharding met een dorps karakter terug te brengen. Ook kon het wegprofiel aanzienlijk worden versmald waardoor er ruimte ontstond voor bredere stoepen en de aanplant van bomen en hagen. Daarmee heeft de straat haar dorps karakter en groene uitstraling herkregen.

Plankaart Serooskerke

Project data

Titel: Belvedere studie N57

Locatie: Walcheren, Zeeland, NL

Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Samenwerking: Zwarts Jansma Architecten

Looptijd: 2006-2008

Type: visie, wegontwerp, inrichtingsplan

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: ZL 06-20