De randweg die een natuurverbinding is

Randweg Zundert

Randweg Zundert

Randweg Zundert

Randweg Zundert

Randweg Zundert

De Kern

Landschappelijke inpassing en ontwerp in het Kleine Beekdal

De aanleg van de Noordwestelijke Randweg om Zundert heeft tot doel het doorgaande verkeer om het centrum van Zundert heen te leiden. De weg en omgeving liggen deels  in het beekdal van de Kleine Beek. Het ontwerp moet zodanig zijn dat de aanleg van deze weg leidt tot minimale overlast voor omwonenden. Daarnaast moet het zorgen voor een maximale kwaliteitsimpuls voor ecologie, landschap, water en recreatie.

BoschSlabbers kreeg de vraag om, aan de hand van een referentieontwerp, een optimalisatie-ontwerp te maken. Het landschap is daarbij de ruimtelijke drager waarbinnen alle elementen -zoals randweg, rotondes, fietsbrug, waterberging, ecologische verbindingszone (EVZ) en duikers – op een logische manier op elkaar aansluiten. Zo voegt het nieuwe fietspad met fietsbrug zich naadloos in het landschap en vormen zij samen één ‘gesamtkunstwerk’.

Er zijn een drietal deeltrajecten; Laan, Bos en Open Beekdal met water/moeras. Dit onderscheid is leesbaar langs het tracé. Doordat overgangen in de hoogte van het tracé beleefbaar zijn gemaakt. Maar ook door onderscheid in beplanting en de introductie van verschillende zichtlijnen.

“Optimalisaties worden behaald in de waterkwaliteit en -berging, ecologische diversiteit, routing, verblijfskwaliteit en sociale veiligheid. Het gebied transformeert van ‘achterkant’ naar ‘voorkant’: naar een gebied dat door recreanten en bewoners wordt ervaren, gebruikt en gewaardeerd.”

– Ian Officer, landschapsarchitect BoschSlabbers

Optimalisaties

Het optimalisatie-ontwerp bevat tevens voorzieningen voor vleermuizen, zoals hop-overs en een zomer- en winterverblijf. Waardevolle bomen in het gebied blijven gespaard, terwijl gekapte bomen worden omgevormd tot een stammenwoud. Een nieuwe habitat binnen de EVZ. Barrières worden geslecht en de padenstructuur geoptimaliseerd.

Het gebied is toegankelijk door het toevoegen van een ingebedde fietsbrug over de rondweg, verscheidene uitkijkbordessen en een recreatiepad door de EVZ.

Optimalisaties worden o.a. behaald in de waterkwaliteit en -berging, ecologische diversiteit, routing, verblijfskwaliteit en sociale veiligheid. Het gebied transformeert van ‘achterkant’ naar ‘voorkant’. Naar een gebied dat door recreanten en bewoners ervaren, gebruiken en waarderen.

Visualisatie fietsbrug beekdal

Project data

Titel: Randweg Zundert

Locatie: Noordwestelijke Randweg, Zundert, NL

Omvang: 22 ha

Opdrachtgever: Heijmans Wegen i.o.v. Gemeente Zundert

Samenwerking: Zwarts Jansma Architecten

Looptijd: 2013

Type: optimalisatie, ontwerp, landschappelijke inpassing

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HL 13-18