Tunnel op de grens van wereldhaven en veenweidepolders

Blankenburgtunnel Delft-Schiedam

Blankenburgtunnel Delft-Schiedam

Blankenburgtunnel Delft-Schiedam

Blankenburgtunnel Delft-Schiedam

Blankenburgtunnel Delft-Schiedam

de kern

Tunnel onder Het Scheur

De Blankenburgverbinding (A24) is een nieuwe snelweg tussen de A20 en de A15, met een landtunnel onder de Aalkeetpolder en een diepe tunnel onder Het Scheur. De Blankenburgverbinding sluit aan op de A20 en de A15 met een knooppunt in de vorm van een halve ster.

BoschSlabbers en Zwarts&Jansma hebben het Plan Vormgeving opgesteld met een uitwerking voor de hoogste fly-over van het knooppunt met de A15 en de noordelijke tunnelmond van de Aalkeettunnel. Volgend op de gunning van de opdracht zijn wij volop betrokken bij de uitwerking van het ontwerp.

 

de aanpak

Knoop A15/A24

De fly-over in het knooppunt van de A24 met de A15 is onderdeel van het grootschalige havenlandschap van Rotterdam. De landschappelijke opgave is hier juist ‘het laten zien’.

Het beeld van het knooppunt wordt bepaald door een heuvellandschap met grastaluds. Het grondwerk vormt één helder gebaar. In de driehoekige ruimte tussen de A15 en de verbindingsweg A15 west en oost wordt een artificiële (gestroomlijnde) grasheuvel aangelegd. De fly-overs sluiten met hoog gefundeerde landhoofden aan op de heuvel. De taluds worden ingezaaid met een bloemrijk graslandmengsel voor voedselrijke kleigronden (glanshaververbond). De fly-overs snijden de heuvel. De insnijdingen worden scherp uitgevoerd met een grastalud van 1,6 op 1 (groene grondkering).

Aan de voet van de heuvel worden in de oksels van de verbindingswegen twee wadi’s aangelegd. De wadi’s worden scherp uitgevoerd en vormen zo een integraal onderdeel van het heuvellandschap. Vanaf de fly-over is er spectaculair zicht over het havengebied en de rivier.

Noordelijke tunnelmond Aalkeettunnel

De noordelijke tunnelmond van de Aalkeettunnel vormt vanuit het open veenweidelandschap van Midden-Delfland de entree van het tunneltracé. De landschappelijke opgave is hier het ‘verdekt inpassen’ van de tunnelmond in het landschap, waarbij het zicht vanuit het landschap op de snelweg en de tunnelconstructies zo beperkt mogelijk is en aanwezige landschappelijke structuren behouden blijven.

interessant detail

Heel veel riet

De open tunnelbak wordt geflankeerd door brede rietzones met kaden. De Poeldijkse wetering wordt met een omlegging over de Aalkeettunnel geleid en begeleid met een brede rietzone. Hierdoor wordt het erf van het dienstgebouw landschappelijk onderdeel van de rietkavel. Om de watergang en de rietzone over de tunnel te realiseren is een verbijzondering in de constructie van de tunnelbuis ontworpen.

Het dienstgebouw ligt op de kop van de tunnelmond en krijgt het karakter van een boerenerf. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de maat en schaal – korrelgrootte – van de bestaande bebouwing langs de Zuidbuurt, wordt het dienstgebouw geleed in twee compacte volumes. Een ‘huid’ van vergrijzende lamellen laat het dienstgebouw op een vanzelfsprekende wijze opgaan in de landelijke omgeving.

project data

Titel: Landschappelijke inpassing Blankenburgtunnel

Locatie: Maassluis-Rozenburg, Zuid-Holland, NL

Omvang: 90 ha

Opdrachtgever: BAAK (combinatie Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie Capital)

Samenwerking: Zwarts Jansma Architecten

Looptijd: 2016-2020

Type: DCMF tender en uitwerking, Inpassingsvisie en Landschapsplan

Beeldcredits: BoschSlabbers, Zwarts Jansma Architecten

Projectcode: bs-L 16-33