Bruisende Inrichting voor historische Haven

Haven Sint Annaland

Haven Sint Annaland

Haven Sint Annaland

Haven Sint Annaland

Haven Sint Annaland

De Kern

Het havengebied van Sint Annaland

Sint-Annaland, een dorp op het Zeeuwse eiland Tholen, is ontstaan rond een oude vluchthaven. Deze haven is na de watersnoodramp van 1953 gedempt waarna buitendijks een nieuwe haven is aangelegd.

In 2002 besloot de gemeente Tholen tot de herontwikkeling van dit havengebied en de dorpsrand direct achter de dijk. Bij de herinrichting wordt de koppeling tussen dorp en haven weer versterkt, zowel in ruimtelijke, functionele als in maatschappelijke zin. Hierbij moeten verbindingen tot stand gebracht worden tussen de ruimtelijke structuur van het dorpshart en het buitendijkse gebied. De kwaliteit van de openbare ruimte is van wezenlijk belang voor de aantrekkelijkheid van het toeristisch recreatief functioneren van het gebied.

Afronding opening haven Sint Annaland
de aanpak

Van visie naar ontwerp

BoschSlabbers is gestart met het opstellen van de landschappelijke- en stedenbouwkundige uitgangspunten van het plangebied. Op basis van deze visie is een ontwerp voor de openbare ruimte tot stand gekomen in nauwe samenhang met de nieuwe ontwikkelingen. Vervolgens is een ontwerp gemaakt voor het havenplateau. Er zijn keerwanden geplaatst, trappen aangelegd en er is nieuwe (klinker)bestrating aangebracht. Tevens is het gebied voorzien van speciaal voor dit gebied ontworpen banken en balustrades.

Naast het ontwerp en de technische uitwerking verzorgde BoschSlabbers ook het RAW-bestek van dit complexe vraagstuk ten behoeve van bouwen in de primaire waterkering. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Transcoast subsidie van de Europese Unie.

Boot in de haven van Sins Annaland
Gebruik nieuwe haven Sint Annaland

Project data

Titel: Herinrichting Havengebied Sint Annaland

Locatie: Sint Annaland

Omvang: 5 ha, centrum en havengebied

Opdrachtgever: Gemeente Tholen

Samenwerking: Stegenga werkplaats voor stedebouw

Looptijd: Looptijd van 2006-2013; Uitvoering van 2012-2013

Type: visievorming, herinrichtingsplan, uitwerking

Beeldcredits: BoschSlabbers, beeldbank Rijkswaterstaat

Projectcode: ZS 12-01