Een nieuw Voerman schilderij langs de IJssel

Voerman schilderij langs de IJssel

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

de kern

Een IJsselschilder als inspiratiebron

Wolkenpartijen, koeien en IJsselgezichten; dat zijn de schilderijen van Jan Voerman van omstreeks 1900. Rond Zwolle gaf het ‘Ruimte voor de Rivier’-project Dijkverlegging Westenholte de kans om een nieuw IJssellandschap te creëren.

Het rivierverruimingsproject betreft het landinwaarts verleggen van de dijk en de aanleg van een aantal nevengeulen. Westenholte is een zogenaamd ‘Koploper-project’, het is één van de eerste projecten die worden uitgevoerd binnen de PKB ‘Ruimte voor de Rivier.’
In samenwerking met ecologen, architecten en rivierkundigen heeft BoschSlabbers een landschapsplan opgesteld. Veel aandacht is besteed aan de vormgeving van de nieuwe dijk, de inrichting van de nevengeulen en de recreatieve ontsluiting. De inrichting is geïnspireerd op de landschappen van Jan Voerman.

Nieuws - 21 aug 2017

Ruimte voor de Rivier Zwolle gerealiseerd

Deze zomer zijn de Ruimte voor de Rivier projecten Scheller- & Oldeneler Buitenwaarden en Westenholte opgeleverd. Om de IJssel meer ruimte te geven is de dijk verlegd en zijn nevengeulen gegraven. BoschSlabbers is vanaf 2006 tot en met de uitvoering betrokken bij dit project. In samenwerking met ecologen, architecten, geotechnici en rivierkundigen heeft BoschSlabbers voor […]

Lees meer

Nieuws - 21 aug 2017

Ruimte voor de Rivier Zwolle gerealiseerd

Deze zomer zijn de Ruimte voor de Rivier projecten Scheller- & Oldeneler Buitenwaarden en Westenholte opgeleverd. Om de IJssel meer ruimte te geven is de dijk verlegd en zijn nevengeulen gegraven. BoschSlabbers is vanaf 2006 tot en met de uitvoering betrokken bij dit project. In samenwerking met ecologen, architecten, geotechnici en rivierkundigen heeft BoschSlabbers voor […]

Lees meer

Bijzonder detail

Landgoed als peilmeter

Een bijzonder onderdeel in het ontwerp vormt het nieuwe landgoed Vreugderijk. Dit landgoed wordt geïntegreerd in de nieuwe dijk. De nevengeul krijgt ter hoogte van het landgoed een verbijzonderde oever. Deze bestaat uit diverse terrassen van verschillende hoogte, die al naar gelang de waterstand wel of niet onder water staan. De terrassen fungeren daarmee als een reusachtige waterstandmeter van de IJssel. Zuidelijk van het landgoed is een ensemble van nieuwe dijkwoningen ontwikkeld. Een drietal gezinnen dat plaats moet maken voor de nieuwe dijk krijgt een nieuwe woning met een prachtig uitzicht over de uiterwaarden.

“De nieuwe bandijk (…) is ouderwets smal met steile taluds en slingert als een typisch Sallandse dijk rustig door het landschap.”

– columnist René Siemens. In: Ruimte voor de Rivier; veilig en mooi landschap (Blauwdruk, 2017)

project data

Titel: Dijkverlegging Westenholte

Locatie: Westenholte Zwolle, NL

Omvang: 125ha/2,5km/14cm waterstandsverlaging

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)

Samenwerking: Arcadis, DLG, IPV Delft (brug)

Aannemer: Combinatie Ploegam-van den Biggelaar

Looptijd: 2008 - 2016

Type: Planstudie, inrichtingsplan, uitvoeringsbegeleiding

Prijs/Publicatie: Ruimte voor de Rivier: Veilig en mooi landschap (D. Sijmons, Blauwdruk, 2017)

Beeldcredits: BoschSlabbers, Jeroen Bosch, YourCaptain luchtfotografie, WDOD

Projectcode: A083