Natuurbeleving voorop!

Fugro NewHQ

Fugro NewHQ Nootdorp

Fugro NewHQ Nootdorp

Fugro NewHQ Nootdorp

Fugro NewHQ Nootdorp

De kern

Slagenlandschap

Met een sterke focus op duurzaamheid en gezondheid realiseert Fugro een nieuw hoofdkantoor in Nootdorp. Het uitgangspunt hierbij is dat er een uitnodigende en aantrekkelijke omgeving voor werken en ontmoeten wordt gecreëerd, waarin aandacht is voor fysieke, sociale en fysiologische aspecten. Verbinding met de buitenruimte is daarin een kernaspect.

Met het slagenlandschap – het lokale veenontginningslandschap – als inspiratie, krijgen natuur en natuurbeleving in de buitenruimte rondom het nieuwe hoofdkantoor volop ruimte. Het gebied bevat verschillende natuurlijke elementen, zoals open water, veenmoeras, rietlandschap en veenbos. Deze diversiteit creëert verschillende leefgebieden waarin zowel planten als dieren optimaal kunnen gedijen. Het is ook een plek van ontmoeting, waar medewerkers kunnen lunchen, overleggen en werken in de buitenlucht.

de aanpak

Van groene loper tot watercascade

Het ontwerp kent een aantal belangrijke pijlers:

Natuurbeleving voorop
De natuurbeleving strekt zich uit van binnen het kantoor tot buiten op het terrein als een groene as. De biodiverse daktuinen en klimplanten langs de gevel integreren het kantoor in de omgeving. Natuurlijke elementen zijn zichtbaar vanuit het kantoor en omringen het, wat de sociale gezondheid van de medewerkers ten goede komt. Alle stadia van de vegetatiesuccessie in het veenontginningslandschap zorgen voor een robuuste, groene natuurwereld rondom het gebouw. Van open water, naar moeras over een rietlandschap tot een climax van (nat)bos; deze gradiënten van nat naar droog vormen diverse biotopen waarin planten en dieren optimaal gedijen.

Groene loper
De tuin wordt onderdeel van de werkplek van Fugro. Een groene loper vormt de verbindende schakel tussen het reeds bestaande Fugro TechCenter, Fugro New HQ, de parkeergarage en het stationsgebied. Het gebied rondom de loper krijgt -zowel buiten als binnen middels een atrium- een landschappelijke uitstraling met daarbinnen plekken voor ontmoeting en inspiratie. In de loper worden ‘granulaat artefacten’ die Fugro wereldwijd verzamelt in het beton opgenomen.

Plekken van ontmoeting en activiteit
De buitenruimte is opgesplitst in diverse deelgebieden met elk een andere (groene) invulling. Denk hierbij aan grotere en kleinere ruimtes om te ontmoeten en te genieten van de natuur, een plek om te relaxen aan het water bij een restaurant met buitenterras, jeu de boules,  en een plek voor sportactiviteiten, zoals yoga en fitness.

Watercascade als buffer
Water speelt een actieve rol. De tuin werkt als een lokale klimaatbuffer die zorgt voor verkoeling van de werkomgeving. De maaiveldinrichting en de daktuinen werken samen als een spons voor het (overtollig) regenwater. De structuur van een waterpartij met opgezet peil en een cascade van wadi’s buffert en zuivert het hemelwater. Ze herbergen een veelheid aan overgangen van nat naar droog en bieden daarmee verschillende habitats voor plant en dier. Door zo veel mogelijk water op het terrein vast te houden, levert het landschap een bijdrage aan duurzaam waterbeheer. 

interessant detail

Filter van schelpen

Het regenwater dat op het terrein valt, wordt op het terrein en onder de parkeergarage opgeslagen. Onder de parkeergarage wordt het regenwater gefilterd door een natuurlijk schelpenpakket om het als grijs water te gebruiken in het pand, bijvoorbeeld voor toiletspoeling en de bewatering van planten, terwijl de rest in de diepere grondlagen wordt opgeslagen om het grondwaterpeil in stand te houden.

 

 


project data

Titel: Ontwerp buitenruimte Fugro NewHQ

Locatie: Nootdorp, Zuid-Holland

Omvang: 1,6 ha

Opdrachtgever: Fugro

Samenwerking: Fugro, Cepezed, Van Rossum, Deerns, Cauberg Huygen, Royal Haskoning DHV, DuurzaamheidsCertificering, Vijverborgh, De Vries en Verburg, Den Doorn Totaalinstallateurs, EWB Circulair Rain, MMEK, 4Building, DGBC, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Bedrijventerrein Heron

Looptijd: 2022-2024

Type: Buitenruimte ontwerp VO-DO en beplantingsplan

Beeldcredits: Fugro (artist impressions) BoschSlabbers, Cepezed

Projectcode: BS22-024

Contactpersoon: Jan van Minnebruggen