Een verborgen paradijs

Heemtuin Molenvlietpark

Heemtuin Molenvlietpark

Heemtuin Molenvlietpark

Heemtuin Molenvlietpark

Heemtuin Molenvlietpark

de kern

Een biodiverse rustplek

De heemtuin is onderdeel van het Molenvlietpark. Het Molenvlietpark is ontstaan in de slipstream van de aanleg van de Rotterdamsebaan. Hierbij is dit deel van de Vlietzone toegankelijk geworden en is het versnipperd geheel tot een eenheid gesmeden. De Heemtuin ligt verscholen achter de bomen en is door de eenzijdige bereikbaarheid het verborgen paradijs van het Molenvlietpark.

Gaandeweg ontstond het idee deze rustplek te creëren tot een heemtuin. Het begrip is ooit uitgevonden door Jac. P. Thijsse en in de eerste instantie bedoeld als educatie voor biologielessen. Er staan dan ook diverse planten die van nature voorkomen in het gebied. Met de achteruitgang van soorten en habitats heeft de heemtuin ook een functie als een toevluchtsoord voor biodiversiteit gekregen. In de jaren ‘90 kreeg het begrip ook nog een recreatieve functie. De heemtuin is een plek die bedoeld is voor zowel mens als dier.

 

“Ik droom van plantsoenen, waar het publiek, oud en jong, onwetend en ingewijd, het hele jaar door gemakkelijk getuige kan zijn van wat in de loop der seizoenen, te beginnen met 1 Januari en te eindigen met 31 December, op het gebied van onze inheemse planten- en dierenwereld te beleven valt.”

– Jac. P. Thijsse (1865-1945)

de aanpak

De opbouw van laag naar hoog

Met het ontwerp is er gedacht aan een gelaagde opbouw. Net zoals een natuurlijke bosrand en in de successie begint het bij de kruidenlaag, dan de struikenlaag, de kleine bomen en tenslotte de grote bomen. In de heemtuin is ook nog de diepte ingegaan door de toevoeging van een waterpartij met water- en oeverbeplanting. Door deze gelaagdheid kan de zon op verschillende plaatsen doordringen en ontstaat er een rijk palet aan gradiënten die de biodiversiteit bevorderen. Er ontstaan biotopen van water en moerassen, rijke graslanden en akkers en de vochtige bossen. Amfibieën, insecten, vogels en kleine zoogdieren vinden hier een plek. De heemtuin heeft een slingerende padenstructuur met diverse (zit)plekken, waaronder vlonders aan het water.


Interessant inzicht

225 bomen en 183 struiken

Er zijn tweehonderdvijfentwintig bomen en honderddrieëntachtig struiken geplant. Daarnaast zijn er nog tal van vaste planten en kruiden ingezaaid. Met de keuze van een heemtuin gaat het hier ook om soorten die inheems zijn, passend bij de vochtige klei in de ondergrond. Deze voelen zich thuis in het gebied en over het algemeen huizen de inheemse soorten de meeste biodiversiteit. Je vindt hier onder andere de Veldesdoorn, Fladderiep, Eenstijlige meidoorn, Katwilg, Rode kornoelje, Gelderse roos, Hop, Smalle aster en Daslook.

Neem gerust eens een kijkje in deze heemtuin en het Molenvlietpark en laat je verrassen door de natuur.

 

Project data

Titel: Heemtuin Molenvlietpark

Locatie: Den Haag, NL

Omvang: 1,2 ha

Opdrachtgever: Projectorganisatie Rotterdamsebaan

Looptijd: 2019 - 2021

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HS 13-03