Gebogen perspectief: de Hjulsta brug

Gebogen perspectief: de Hjulsta brug

Enköping Zweden

Enköping Zweden

Enköping Zweden

Enköping Zweden

de kern

Een tracé met ruime bochten

Fenomenale meren en uitgestrekte bossen kenmerken het Zweedse landschap. Langs route 55, beter bekend als “de Mälaren-diagonaal”, is dit niet anders. Tussen de steden Enköping en Strängnäs passeert de provinciale weg vele bossen en 3 wateren, allen onderdeel van het merendistrict Mälaren. Ter hoogte van de kruising met de Hjulstafjärden is weg 55 vormgegeven als een beweegbare brug om de scheepvaart te kunnen laten passeren. Deze brug is aan vervanging toe om grotere schepen sneller en veiliger te kunnen laten passeren. Samen met Zwarts & Jansma architecten heeft BoschSlabbers het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe oeverbinding opgesteld. De nieuwe Hjulsta brug blijft relatief laag en daarmee onderdeel van het lichtglooiende landschap. Het nieuwe tracé bestaat uit ruime bochten waardoor het perspectief op het landschap continu veranderd en het passeren van de Hjulstafjärden een ware beleving wordt.

“Onze gezamenlijke ambitie is om een moderne, elegante brug te ontwerpen die passend is in het ontvangende landschap.”

–  Stijn Koole, landschapsarchitect BoschSlabbers

de aanpak

Een integrale aanpak

Het aanwezige landschap is een van de belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp van de nieuwe brug. Een landschapsanalyse geeft de kwaliteiten en knelpunten weer van het huidige landschap. Zo is de brug nu ontoegankelijk voor langzaam verkeer en is de lange dam in het water een beperkende factor voor de ontwikkeling van de waterecologie. Middels  een internationale samenwerking tussen een Fins-Zweeds ingenieursbureau en een Nederlands team van ontwerpers is kennis en ervaring gedeeld. Door inzichten tijdig met elkaar te delen ontstond al vroeg in het proces een volledig beeld van de situatie. In gezamenlijkheid zijn gericht een reeks modellen ontwikkeld voor de nieuwe brug. De voorkeursvariant is verder uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.

INTERESSANT DETAIL

Historisch eikenbos verbonden

Aan de noordzijde kruist de weg een waardevol natuurgebied en deelt deze in twee. De aanwezige natuur bestaat uit een weidelandschap met zeer oude eiken wat het resultaat is van eeuwenlange begrazing door runderen. Het bijzondere eikenbos, genaamd Hjulsta Ekhagar, is onder andere de biotoop van de zeldzame Juchtleerkever. Hier heeft het bos ook haar Natura2000 status aan te danken. Het nieuwe brughoofd is zo vormgegeven dat de weg een lage ligging behoud bij het passeren van dit waardevolle eikenbos zodat de kevers zonder problemen van boomkruin naar boomkruin kunnen vliegen. Verder blijven nagenoeg alle bomen gespaard en wordt er voorzien in extra bomen om de twee natuurgebieden nog beter met elkaar te verbinden.

DE VERWONDERING

Nieuwe betekenis aan het oude brughoofd

Vanuit duurzaamheidsperspectief is besloten het huidige brughoofd aan de noordzijde van de Hjulstafjärden grotendeels in tact te laten. Het is in potentie een interessante verblijfsplek om de passerende boten te aanschouwen. Het spektakel van het openen en sluiten van de nieuwe brug zal hier van dichtbij te beleven zijn. Het vormt tevens de toegang tot de markante controlekamer die de plek markeert.  Bovendien verteld de nieuwe verblijfsplek op het oude brughoofd het verhaal van de historische brug daterend uit 1953. Het een mooie pauzeplek aan route 55 en geeft deze nieuwe betekenis.

project data

Titel: Hjulsta bridge Sweden

Locatie: Route 55 Enköping-Strägnäs, Zweden

Omvang: 1 km

Opdrachtgever: Trafikverket

Aannemer: VR Infrapro AB

Samenwerking: Zwarts & Jansma architecten, IV-infra BV

Looptijd: 2016-2018

Type: Ontwerp, beeldkwaliteitsplan

Beeldcredits: BoschSlabbers, Zwarts & Jansma architecten

Projectcode: bs-T 16-05