Greater New Orleans Urban Water Plan

New Orleans waterplan

New Orleans Louisiana USA

New Orleans Louisiana USA

New Orleans Louisiana USA

New Orleans Louisiana USA

de kern

Onderzoek en ontwerp als noodhulp

Delta’s zijn de beste plekken om te wonen… als je met het water weet om te gaan. In 2005 veroorzaakte orkaan Katrina in één dag een enorme ravage in New Orleans. Sinds die dag is de stad opgekrabbeld en wordt er hard gewerkt aan haar watermanagement. Nederland heeft een prominente rol in het ondersteunen van de stad in haar strijd tegen het water. Dit leidt tot nieuw watermanagement dat zelfs voor Nederlandse begrippen uniek is.

Als onderdeel van een gecombineerd team van ruim twintig Nederlandse en Amerikaanse experts op het gebied van hydrologie, bodemkunde, watermanagement, stedelijke ontwikkeling en landschapsarchitectuur is BoschSlabbers intensief betrokken geweest bij het onderzoek en ontwerpproces voor de toekomst van New Orleans, met als resultaat het Greater New Orleans Urban Water Plan. In dit plan is waterveiligheid sterk gecombineerd met verbeteringen aan de stedelijke leefomgeving en recreatieve kansen.

 

De strategie

Van afvoerbak naar infiltratielandschap

Het plan schetst een vijftig jarenprogramma om een veiliger en meer duurzaam evenwicht tussen het water en de stad te bereiken. New Orleans zal haar watersysteem moeten transformeren van een betonnen afvoersysteem dat water wegvoert naar een fijnvertakt systeem dat water kan infilteren, bergen en afvoeren, waarbij water als kwaliteit wordt ingezet in de openbare ruimte.

In het plan zijn een analyse van de stad, het landschap en haar watersysteem opgenomen en staat er een strategie voor de transformatie van het watersysteem in het plan voor de lange termijn. Daarnaast zijn er vier voorstellen gemaakt voor specifieke plaatsen in de stad om hier het water beter te bedwingen. BoschSlabbers werkte naast de overal strategie tevens aan de uitwerkingen voor Lafitte Blueway, het Monticello canal en de New Street Standard.

De aanpak

Lafitte Blueway

De Lafitte corridor is een unieke open ruimte binnen de dicht bebouwde stad New Orleans. Hij strekt zich uit tussen het oude stadscentrum en het stadspark waar het in verbinding staat met het Ponchartrainmeer.
Het rapport geeft een strategie weer voor het transformeren van de Lafitte corridor in de Lafitte Blueway. Deze strategie moet gaan zorgen voor een meer duurzame waterhuishouding en een verbetering van de waterkwaliteit, het creëert ruimte voor overtollig regenwater (retentie) en voorkomt droogte door een zakkend grondwaterpeil.
Ook heeft de Blueway een meerwaarde voor bewoners van de omliggende wijken. Er ontstaat een fraai vormgegeven waterfront in het hart van de stad, verbonden met de Franse wijk, het stadspark en het Ponchartrianmeer.

De maatregelen

De straat als ‘new standard’

Een groot aantal straten in New Orleans is in slechte staat. Er is grote behoefte aan herstel en wederopbouw. Er moet gezocht worden naar een meer geïntegreerde aanpak. Dit biedt tevens kansen om alle maatregelen in een keer toe te passen. Deze studie is een eerste stap naar een handboek van een ‘nieuwe standaard straat’.
De standaard voor een nieuw type straatprofiel beslaat drie gebieden:
1. Integraal waterbeheer;
2. Een georganiseerd, ondergronds watersysteem;
3. Een goede en veilige reis doorstroom voor alle gebruikers op de weg.
De straat met een ‘nieuwe standaard’ is onderdeel van een groter en alomvattend systeem, inclusief infiltratie-zones, opslagplaatsen en boven- en ondergrondse afwatering. Lakeview is aangemerkt als proefgebied om te kijken of het nieuwe systeem werkt.

Meer informatie over de Dutch Dialogues is te vinden op dutchdialogues.com. Alle (deel)rapporten van het Greater New Orleans Urban Water Plan zijn te downloaden via de website livingwithwater.com

Project data

Titel: Dutch Dialogues New Orleans & New Orleans Urban Water Plan

Locatie: New Orleans, Louisiana, USA

Omvang: 15.000 ha

Opdrachtgever: City of New Orleans, Ministry of VROM Netherlands

Samenwerking: American Planning Association, Royal Netherlands Embassy, Waggonner & Ball Architects, Netherlands Water Partnership

Looptijd: 2008-2011

Type: strategie waterveiligheid, klimaatadaptatie

Beeldcredits: BoschSlabbers, Waggonner & Ball Architects, Netherlands Water Partnership

Projectcode: HO 08-11