Living with the Bay

Living with the Bay

Rebuild by Design NY USA

Rebuild by Design NY USA

Rebuild by Design NY USA

Rebuild by Design NY USA

de opgave

Living with the Bay; A Regional Resiliency Plan for Nassau County’s South Shore

In 2012 liet Superstorm Sandy in New York en New Jersey een verwoestend spoor na. Alleen al op Long Island (NY) leidde dit tot 14 doden en ruim 95.000 verwoeste of beschadigde gebouwen. Als reactie hierop werd Rebuild by Design geïnitieerd door President Obama’s Hurricane Sandy Rebuilding Task Force en het U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD).

Rebuild by Design (RBD) is een uit drie fasen bestaande ontwerpwedstrijd voor innovatieve en uitvoerbare voorstellen om de veerkracht in het door Sandy getroffen gebied te bevorderen en te beschermen tegen nieuwe overstromingen. Een breed Nederland-Amerikaans consortium, waar BoschSlabbers, H+N+S en Palmbout onderdeel van uitmaken, vormde één van de uiteindelijk 6 winnende teams uit 148 inzendingen.

Rebuild by design cooperation samenwerking
Lowlands NewYork Strategy Birdseye Plan
De kern

Meewerken met de natuurlijke processen

‘Living with the bay’ zet in op veilige, schone en natuurlijke baaien aan de kust van Long Island, waar het goed wonen is. Het water wordt hier op natuurlijke wijze gedempt en waar nodig buitengesloten door middel van dijken en lokale stormkeringen. Het voorgestelde kustbeheer met behulp van bestaande water- en zandstromen is duurzamer en uiteindelijk goedkoper. De nu achteloos behandelde rivieren zijn in de toekomst van betekenis voor onder andere waterberging. Het contact tussen land en water, de belangrijkste troef van dit estuarium, wordt hier in volle glorie hersteld.

“We creëerden innovatieve en uitvoerbare voorstellen om de veerkracht in het door orkaan Sandy getroffen gebied te bevorderen en te beschermen tegen nieuwe overstromingen.”

– Ontwerper Stijn Koole, BoschSlabbers

De strategie

De baai als buffer

De zuidkust van Long Island is een langgerekte baai waarachter de kustbewoners nauwelijks beschermd zijn tegen storm en stijgend water. De baai zó laten, is geen optie. Hem helemaal afsluiten van de oceaan evenmin. Een middenweg is het slimst: een ‘gebufferde’ baai biedt bewoners de meeste veiligheid. Zo’n buffer ontstaat door diverse maatregelen die elkaar versterken: dijkringen als barrières, een betere sedimenthuishouding, herstel en uitbreiding van moerassen en een goede strategie voor de kreken die vanuit de baai het binnenland in lopen.

Birdseye comparison - Vogelvlucht vergelijking

Slow streams

Water vasthouden, bergen en afvoeren. Deze Nederlandse benadering blijkt goed toepasbaar op de vele kreken van Long Island. Mill River gaat dienen als pilotproject. Een sluis houdt vloed en golven tegen. Braakliggende percelen doen dienst als toegankelijke oeverparken en vergroten de ruimte voor de rivier. Straten aan weerszijden van de rivier slaan overtollig regenwater op in wadi’s. De vele vistrappen in de kreek versterken het ecologische herstel in het gebied. Samen geven deze maatregelen het gebied meer veerkracht en aanpassingsvermogen. Een regio waar het goed en veilig wonen en recreëren is.

“Belangrijk is dat er niet gekozen is voor één megalomane technische oplossing, maar voor een reeks kleinere ‘building-with-nature’ ingrepen die met elkaar samenwerken, elkaar versterken en recht doen aan de bijzondere plek.”

– Ontwerper Ian Officer, BoschSlabbers

Brede coalitie

Ruim 100 partijen zijn betrokken bij het opstellen van dit plan en het vormen van een coalitie, waaronder academische instituten, NGO’s, non-profits, bewonersgroepen, lokale en regionale overheden en private bedrijven. Zo recyclen meer dan 50 restaurants in New York City hun oesterschelpen waarmee natuurlijke riffen worden aangelegd als onderdeel van ons Living Breakwaters Project.

Meer informatie:

RebuildByDesign – Living with the Bay

GOSR – living with the bay

Strategie Living with the bay

Project data

Titel: Living with the Bay

Locatie: Southern Nassau County, Long Island, NY, USA

Omvang: ca. 25.000 ha

Opdrachtgever: Hurricane Sandy Rebuilding Task Force & U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD)

Samenwerking: Interboro Partners, Deltares, H+N+S Landschapsarchitecten, IMG Rebel, Palmbout Urban Landscapes, Apex, New Jersey Institute of Technology Infrastructure Planning Program, TU Delft, Project Projects, RFA Investments, Center for Urban Pedagogy, David Rusk

Looptijd: 2012-2016

Type: waterveiligheid, regionale planvorming

Prijs/publicatie: gedeelde winnaar Hurricane Sandy Design Competition

Beeldcredits: BoschSlabbers

Projectcode: HB 14-05