Landschapsarchitecten met een verhaal

Landschaps- architecten met een verhaal

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)-

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)-

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)

Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed!

10 jaar na aanvang van een project blikken wij terug of een project geslaagd is of niet. Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed.

BoschSlabbers combineert een nuchtere, realistische houding ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken met een originele en creatieve, oplossingsgerichte benadering. Eenvoud is het streven, plannen die zich over een langere periode kunnen bewijzen.

Zowel in het landelijke als stedelijke gebied en op alle schaalniveau’s met een specifieke expertise op landgoederen, woonlandschappen, groenvisies, cultuurhistorie, klimaatadaptatie en (grootschalige) wateropgaven.

Nieuws - 25 mei 2023

Revalideren in een groene omgeving

De realisatie van het ziekenhuis Tergooi MC in Hilversum is afgerond en het ziekenhuis is zaterdag 20 mei officieel in gebruik genomen. Healing environment vormt een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe ziekenhuis. Healing environment betekent letterlijk helende omgeving en is gericht op vermindering van stress, het welbevinden en tevredenheid van mensen die verblijven in deze […]

Lees meer

Nieuws - 25 mei 2023

Revalideren in een groene omgeving

De realisatie van het ziekenhuis Tergooi MC in Hilversum is afgerond en het ziekenhuis is zaterdag 20 mei officieel in gebruik genomen. Healing environment vormt een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe ziekenhuis. Healing environment betekent letterlijk helende omgeving en is gericht op vermindering van stress, het welbevinden en tevredenheid van mensen die verblijven in deze […]

Lees meer