Landschapsarchitecten met een verhaal

Landschaps- architecten met een verhaal

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)-

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)-

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)

Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed!

10 jaar na aanvang van een project blikken wij terug of een project geslaagd is of niet. Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed.

BoschSlabbers combineert een nuchtere, realistische houding ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken met een originele en creatieve, oplossingsgerichte benadering. Eenvoud is het streven, plannen die zich over een langere periode kunnen bewijzen.

Zowel in het landelijke als stedelijke gebied en op alle schaalniveau’s met een specifieke expertise op landgoederen, woonlandschappen, groenvisies, cultuurhistorie, klimaatadaptatie en (grootschalige) wateropgaven.

Nieuws - 24 jan 2023

Landgoederenzone Baakse Beek wint Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit

Het project Landgoederenzone Baakse Beek is winnaar van de Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Als onderdeel van deze gebiedsontwikkeling, stelde wij in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel in 2019/2020 een kwaliteitskader op voor deze landgoederenzone. Het kader biedt inrichtingsprincipes voor de grootschalige omvorming van het huidige gekanaliseerde watersysteem naar een klimaatrobuust watersysteem geënt op […]

Bekijk Landgoederenzone Baakse Beek wint Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit

Nieuws - 24 jan 2023

Landgoederenzone Baakse Beek wint Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit

Het project Landgoederenzone Baakse Beek is winnaar van de Gelderse Prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Als onderdeel van deze gebiedsontwikkeling, stelde wij in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel in 2019/2020 een kwaliteitskader op voor deze landgoederenzone. Het kader biedt inrichtingsprincipes voor de grootschalige omvorming van het huidige gekanaliseerde watersysteem naar een klimaatrobuust watersysteem geënt op […]

Bekijk Landgoederenzone Baakse Beek wint Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit