Landschapsarchitecten met een verhaal

Landschaps- architecten met een verhaal

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'-

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'-

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'

Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed!

10 jaar na aanvang van een project blikken wij terug of een project geslaagd is of niet. Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed.

BoschSlabbers combineert een nuchtere, realistische houding ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken met een originele en creatieve, oplossingsgerichte benadering. Eenvoud is het streven, plannen die zich over een langere periode kunnen bewijzen.

Zowel in het landelijke als stedelijke gebied en op alle schaalniveau’s met een specifieke expertise op landgoederen, woonlandschappen, groenvisies, cultuurhistorie, klimaatadaptatie en (grootschalige) wateropgaven.

News - 18 jan 2022

straaDkrant #6: De biodiverse straaD

Biodiversiteit is essentieel voor het veerkrachtig en leefbaar houden van onze steden en dorpen. In een nieuwe straaDkrant gaan we onderzoeken hoe we biodiversiteit kunnen versterken en vorm kunnen geven in onze directe leefomgeving. Wij zijn nieuwsgierig naar wat dit betekent voor de inrichting en beheer van de straaD – van tuin, gebouw tot straat […]

Read straaDkrant #6: De biodiverse straaD

News - 18 jan 2022

straaDkrant #6: De biodiverse straaD

Biodiversiteit is essentieel voor het veerkrachtig en leefbaar houden van onze steden en dorpen. In een nieuwe straaDkrant gaan we onderzoeken hoe we biodiversiteit kunnen versterken en vorm kunnen geven in onze directe leefomgeving. Wij zijn nieuwsgierig naar wat dit betekent voor de inrichting en beheer van de straaD – van tuin, gebouw tot straat […]

Read straaDkrant #6: De biodiverse straaD