Landschapsarchitecten met een verhaal

Landschaps- architecten met een verhaal

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)-

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)-

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)

Dijkversterking Hagestein - Opheusden (HOP)

Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed!

10 jaar na aanvang van een project blikken wij terug of een project geslaagd is of niet. Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed.

BoschSlabbers combineert een nuchtere, realistische houding ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken met een originele en creatieve, oplossingsgerichte benadering. Eenvoud is het streven, plannen die zich over een langere periode kunnen bewijzen.

Zowel in het landelijke als stedelijke gebied en op alle schaalniveau’s met een specifieke expertise op landgoederen, woonlandschappen, groenvisies, cultuurhistorie, klimaatadaptatie en (grootschalige) wateropgaven.

News - 23 jun 2022

Excursie Rotterdam

Met het hele team op pad voor onze jaarlijkse kantoor excursie, deze keer met het thema landschappelijke ontwikkelingen  in de havens van Rotterdam. Met de watertaxi reizen we naar het Eiland van Brienenoord voor een wandeling, naar de Merwede-Vierhavens voor een bezoek aan de Sponstuin en het getijdenpark dat binnenkort wordt aangelegd en naar de […]

Read Excursie Rotterdam

News - 23 jun 2022

Excursie Rotterdam

Met het hele team op pad voor onze jaarlijkse kantoor excursie, deze keer met het thema landschappelijke ontwikkelingen  in de havens van Rotterdam. Met de watertaxi reizen we naar het Eiland van Brienenoord voor een wandeling, naar de Merwede-Vierhavens voor een bezoek aan de Sponstuin en het getijdenpark dat binnenkort wordt aangelegd en naar de […]

Read Excursie Rotterdam