Landschapsarchitecten met een verhaal

Landschaps- architecten met een verhaal

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'-

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'-

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'

Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed!

10 jaar na aanvang van een project blikken wij terug of een project geslaagd is of niet. Als het een eigen leven is gaan leiden is het goed.

BoschSlabbers combineert een nuchtere, realistische houding ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken met een originele en creatieve, oplossingsgerichte benadering. Eenvoud is het streven, plannen die zich over een langere periode kunnen bewijzen.

Zowel in het landelijke als stedelijke gebied en op alle schaalniveau’s met een specifieke expertise op landgoederen, woonlandschappen, groenvisies, cultuurhistorie, klimaatadaptatie en (grootschalige) wateropgaven.

News - 11 apr 2019

West-Zeeuws-Vlaamse kijk op zonne-energie

Velden met zonnepanelen in een toeristische parel langs de kust, met een open, grootschalig, agrarisch achterland. Hoe doe je dat?

Read West-Zeeuws-Vlaamse kijk op zonne-energie

News - 11 apr 2019

West-Zeeuws-Vlaamse kijk op zonne-energie

Velden met zonnepanelen in een toeristische parel langs de kust, met een open, grootschalig, agrarisch achterland. Hoe doe je dat?

Read West-Zeeuws-Vlaamse kijk op zonne-energie

“De uitdaging voor de toekomst is om energietransitie én klimaatadaptatie op een vanzelfsprekende wijze vorm te geven in onze leefomgeving.”

– Ontwerper Stijn Koole, BoschSlabbers