Landschapsarchitecten met een verhaal

Landschaps- architecten met een verhaal

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'-

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'-

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'

Terpenplan Overdiepse Polder - 'Eens in de 25 jaar staat dit landschap helemaal blank'

News - 28 may 2020

Ecologische meerwaarde voor Zeeuws landschap

BoschSlabbers is door de Provincie Zeeland geselecteerd om de Zeeuwse Bosvisie op te stellen. Voor herstel van de biodiversiteit en om de afspraken uit het klimaatakkoord ten aanzien van de CO2 uitstoot na te komen, wordt op aanzienlijke schaal de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen nagestreefd. De Bosvisie moet eraan bijdragen dat het […]

Read Ecologische meerwaarde voor Zeeuws landschap

News - 28 may 2020

Ecologische meerwaarde voor Zeeuws landschap

BoschSlabbers is door de Provincie Zeeland geselecteerd om de Zeeuwse Bosvisie op te stellen. Voor herstel van de biodiversiteit en om de afspraken uit het klimaatakkoord ten aanzien van de CO2 uitstoot na te komen, wordt op aanzienlijke schaal de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen nagestreefd. De Bosvisie moet eraan bijdragen dat het […]

Read Ecologische meerwaarde voor Zeeuws landschap